Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1028-1031, Maroo M: 1, Sohaley 9-10.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਨਾਲੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Asur sagẖāraṇ rām hamārā.  Gẖat gẖat rama▫ī▫ā rām pi▫ārā.  Nāle alakẖ na lakẖī▫ai mūle gurmukẖ likẖ vīcẖārā he. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1026-1028, Maaroo M:1, Sohaley 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਬਾਰੈ ॥ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ॥ ਧੁੰਧੂਕਾਰਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਦਿ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Keṯe jug varṯe gubārai.  Ŧāṛī lā▫ī apar apārai.  Ḏẖunḏẖūkār nirālam baiṯẖā nā ṯaḏ ḏẖanḏẖ pasārā he. ||1||   Composition of the first Guru in […]

SGGS pp 1024-1026, Maroo M: 1, Solahey 5-6.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Sācẖai mele sabaḏ milā▫e.  Jā ṯis bẖāṇā sahj samā▫e.  Ŧaribẖavaṇ joṯ ḏẖarī parmesar avar na ḏūjā bẖā▫ī he. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1022-1024, Maaroo M: 1, Solahey 3-4.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ॥ ਘਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Ḏūjī ḏurmaṯ annī bolī.  Kām kroḏẖ kī kacẖī cẖolī.  Gẖar var sahj na jāṇai cẖẖohar bin pir nīḏ […]

SGGS pp 1020-1022, Maaroo Solahey M: 1, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧                     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru in Raag Maaroo (solahey) with sixteen stanzas each.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: […]

SGGS PP 1018-1020, Maaroo M: 5, Asttpadees 4-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 4 asatpaḏī▫ā  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ   Composition of the fifth Guru in Raag Maaroo (asttpadeeaa) with eight stanzas each, (ghar-u 4) to be sung to the fifth beat. Invoking the one all-pervasive Creator […]

  SGGS pp 1016-1018, Maaroo M: 3 and 5, Asttpadees 1 and 3.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੫ ਅਸਟਪਦੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 3 gẖar 5 asatpaḏī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raag Maaroo (asttpadee) with eight stanzas, (ghar-u 5) to be sung to the fifth beat. Invoking […]

SGGS pp 1014-1016, Maaroo M: 1, Asttpadees 9-11.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਰੂ ਕਾਫੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Mārū kāfī mėhlā 1 gẖar 2.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. Composition of the first Guru in Raag Maaroo, in (kaafee) a west […]

SGGS pp 1012-1014, Maroo M: 1, Asttpadees 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਲਹਰਿ ਘਰੁ ਤਜਿ ਵਿਗੂਚੈ ਅਵਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੇਰੈ ॥ ਗ੍ਰਿਹ ਧਰਮੁ ਗਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਭੇਟੈ ਦੁਰਮਤਿ ਘੂਮਨ ਘੇਰੈ ॥ Mārū mėhlā 1.  Manmukẖ lahar gẖar ṯaj vigūcẖai avrā ke gẖar herai.  Garih ḏẖaram gavā▫e saṯgur na bẖetai ḏurmaṯ gẖūman gẖerai.   Composition of […]

SGGS pp 1010-1012, Maaroo M: 1, Asttpadees 4-6.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਹੋਰਿ ਲਾਲਚ ਬਾਦਿ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਸਾਚੈ ਮੋਹਿਆ ਜਿਹਵਾ ਸਚਿ ਸਾਦਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੋ ਰਸੁ ਨਹੀ ਹੋਰਿ ਚਲਹਿ ਬਿਖੁ ਲਾਦਿ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Sācẖī kār kamāvṇī hor lālacẖ bāḏ.  Ih man sācẖai mohi▫ā jihvā sacẖ sāḏ.  Bin nāvai ko ras […]

SGGS pp 1008-1010, Maroo M: 1, Asttpadees 1-3.   ਮਾਰੂ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū asatpaḏī▫ā mėhlā 1 gẖar 1     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions (mahla 1) of the first Guru in Raag Maaroo, (asttpadeeaa) of eight stanzas each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat. Invoking the […]

SGGS pp 1006-1008, Maaroo M: 5, and 9.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੬ ਦੁਪਦੇ                                                                  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 6 ḏupḏe  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (dupaday) of two stanzas each. (ghar-u 6) to be sung to the sixth beat.   Invoking the […]

SGGS pp 1003-1006, Maroo M: 5, Shabads 17-23.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪          ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 4) to be sung to the fourth beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1001-1003, Maroo M: 5, Shabads 10-16.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 3  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 3) to be sung to the third beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 998-1001, Maaroo M: 5, Shabads 1-9.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 996-998, Maaroo M: 4, Shabads 5-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ Mārū mėhlā 4.  Har har kathā suṇā▫e parabẖ gurmaṯ har riḏai samāṇī.  Jap har har […]

SGGS pp 995-996, Maaroo M: 4, Shabads 1-4.     ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 4 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 4) of the fourth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be […]

SGGS pp 993-995, Maaroo M: 3, Shabads 1-5.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧                             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 3 gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the […]

SGGS pp 991-993, Maaroo M: 1, Shabads 7-12.   Note: Guru Nanak challenged the rulers, the priestly classes of Hindus, Muslims and the Yogis and the social system. His views were so revolutionary for the time that some people thought he was crazy. In this Shabad, he mentions this and describes what being mad means […]

SGGS pp 989-991, Maaroo M: 1, Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ Rāg mārū mėhlā 1 gẖar 1 cẖa▫upḏe   Compositions (mahla 1) of the first Guru in Raag Maali Gaurra, (chaupad-e) with four stanzas each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145