Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 845-846, Bilaaval M: 5, Chhants 1-2.     ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ                 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 5 cẖẖanṯ  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (chhant) song of love for the Almighty:  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. […]

SGGS pp 843-45, Bilaaval M: 1 and 4, Chhants 1-4.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਦਖਣੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 1 cẖẖanṯ ḏakẖ▫ṇī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru (chhant) song of love for the Almighty, (dakhni) in language of South Punjab:   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 841-843, Bilaaval M: 3, Vaar Sat and one more Shabad.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੩ ਵਾਰ ਸਤ ਘਰੁ ੧੦  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 3 vār saṯ gẖar 10  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru on (sat) the seven (vaar) days of the week, (ghar-u 10) to be sung to the […]

SGGS pp 838-840, Bilaaval M; 1, Thiti.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਥਿਤੀ ਘਰੁ ੧੦ ਜਤਿ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 1 thiṯī gẖar 10 jaṯ    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru in Raag Bilaaval, giving (thiti) days of the lunar cycle; (ghar-u 10) to be sung to the tenth beat, with […]

SGGS pp 837-838, Bilaaval M: 5, Asttpadees 1-2.   ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੧੨  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bilāval mėhlā 5 asatpaḏī gẖar 12  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (asttpadee) with stanzas of eight lines each, (ghar-u 12) to be sung to the twelfth beat: Invoking the […]

SGGS pp 835-837, Bilaaval M: 4, Asttpadees 7-9. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਚੈ ਮਨਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਤਨਿ ਭਸਮ ਦ੍ਰਿੜਈਆ ॥ ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੋਊ ਮਿਟਿ ਗਈਆ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 4.  Saṯgur parcẖai man munḏrā pā▫ī gur kā sabaḏ ṯan bẖasam ḏariṛ▫ī▫ā.  Amar pind bẖa▫e sāḏẖū sang janam maraṇ ḏo▫ū […]

SGGS pp 833-835, Bilaaval M: 4, Asttpadees 4-6.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 4 asatpaḏī▫ā gẖar 11  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Bilaaval, (asttpadeeaa) of eight stanzas each (ghar-u 11) to be sung to the eleventh beat:  Invoking the One all-pervasive Creator […]

SGGS pp 610-612, Soratth M: 5, Shabads 7-12.   ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨੁ ਕਾ ਕੀਆ ॥ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਤਬ ਥੀਆ ॥੧॥ Soraṯẖ mėhlā 5.  Ŧan sanṯan kā ḏẖan sanṯan kā man sanṯan kā kī▫ā.  Sanṯ parsāḏ har nām ḏẖi▫ā▫i▫ā sarab kusal ṯab thī▫ā. ||1||   […]

SGGS pp 831-833, Bilaaval M: 1, Asttpadees 1-3.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧੦   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval asatpaḏī▫ā mėhlā 1 gẖar 10  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru in Raag Bilaaval, (asttpadeeaa) of eight stanzas each (ghar-u 10) to be sung to the tenth beat:  Invoking the One all-pervasive Creator […]

SGGS pp 829-831, Bilaaval M: 5 Shabads 123-129, and M: 9 Shabads 1-3. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕਬਹੁ ਨ ਬਿਸਾਰਹੁ ॥ ਉਰਿ ਲਾਗਹੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੋਬਿੰਦ ਬੀਚਾਰਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval mėhlā 5.  Apne sevak ka▫o kabahu na bisārahu.  Ur lāgahu su▫āmī parabẖ mere pūrab parīṯ gobinḏ bīcẖārahu. ||1|| rahā▫o.   […]

SGGS pp 826-828, Bilaaval M; 5, Shabads 113-122. Note: The fifth Guru left Amritsar because of antagonism of his elder brother and went to a place named Vaddaali. With Divine grace things settled down and he came back along-with the Sikhs. This Shabad seems to be a thanksgiving to the Almighty. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ […]

SGGS pp 824-826, Bilaaval M: 5, Shabads 101-112.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੀਰਉ ਦੇਖਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਰੰਗਾ ॥ ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval mėhlā 5.  Ḏẖīra▫o ḏekẖ ṯumĥārai rangā.  Ŧuhī su▫āmī anṯarjāmī ṯūhī vasėh sāḏẖ kai sangā. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: (D-ekh-i) Seeing […]

SGGS pp 822-24, Bilaaval M: 5, Shabads 89-100. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੋ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੋ ਚੀਤਿ ਚਿਤਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval mėhlā 5.  Har har nām apār amolī.  Parān pi▫āro manėh aḏẖāro cẖīṯ cẖiṯva▫o jaise pān ṯambolī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: (Har-i […]

SGGS pp 820-822, Bilaaval M: 5, Shabads 81-88   ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੬   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bilāval mėhlā 5 cẖa▫upḏe ḏupḏe gẖar 6     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (chaupad-e) of four stanzas and (dupad-e) two stanzas, (ghar-u 6) to be sung to […]

SGGS pp 817-820, Bilaaval M: 5, Shabads 65-80.   ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੫   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bilāval mėhlā 5 ḏupḏe gẖar 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (dupad-e) of two stanzas, (ghar-u 5) to be sung to the fifth beat.   Invoking the One all-pervasive […]

SGGS pp 815-817, Bilaaval M: 5, Shabads 58-64. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਵਨੁ ਕਵਨੁ ਨਹੀ ਪਤਰਿਆ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਪਰਤੀਤਿ ॥ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਿਆ ਨਰਕ ਕੀ ਰੀਤਿ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 5.  Kavan kavan nahī paṯri▫ā ṯumĥrī parṯīṯ.  Mahā mohnī mohi▫ā narak kī rīṯ. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: O human mind, (nahi = not, kavan kavan […]

SGGS pp 813-815, Bilaaval M: 5, Shabads 50-57.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੋਈ ਮਲੀਨੁ ਦੀਨੁ ਹੀਨੁ ਜਿਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਬਿਸਰਾਨਾ ॥ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਬੂਝਈ ਆਪੁ ਗਨੈ ਬਿਗਾਨਾ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 5.  So▫ī malīn ḏīn hīn jis parabẖ bisrānā.  Karnaihār na būjẖ▫ī āp ganai bigānā. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: One (jis-u) who (bisraana […]

SGGS pp 811-813, Bilaaval M: 5, Shabads 43-49. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਾਸਬੈ ਕਲਮਲ ਸਭਿ ਨਸਨਾ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤਿਆ ਤਾ ਤੇ ਗਰਭਿ ਨ ਗ੍ਰਸਨਾ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 5.  Sāḏẖsangaṯ kai bāsbai kalmal sabẖ nasnā.  Parabẖ seṯī rang rāṯi▫ā ṯā ṯe garabẖ na garsanā. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: (Baasbai […]

SGGS pp 809-811, Bilaaval MN: 5, Shabads 35-42.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੀਜੀਐ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪਨਾ ਧਿਆਈਐ ॥ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਘਨਾ ਮਨ ਸੋਈ ਗਾਈਐ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 5.  Ḏos na kāhū ḏījī▫ai parabẖ apnā ḏẖi▫ā▫ī▫ai.  Jiṯ sevi▫ai sukẖ ho▫e gẖanā man so▫ī gā▫ī▫ai. ||1||   Composition of the fifth guru in Raag Bilaaval: We […]

  SGGS pp 807-809, Bilaaval M: 5, Shabads 25-34.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿੰਚਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਮ ॥੧॥ Bilāval mėhlā 5.  Man mėh sincẖahu har har nām.  An▫ḏin kīrṯan har guṇ gām. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: o Human being, (sinchahu = irrigate) put […]


Search