Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1213-1215, Saarag M: 5, Shabads 44-53.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੇ ਮੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈ ॥ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਰੇ ਭੂਲਿ ਭੂਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Re mūṛĥe ān kāhe kaṯ jā▫ī.  Sang manohar amriṯ hai re bẖūl bẖūl bikẖ kẖā▫ī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth […]

SGGS pp 1211-1213, Saarag M: 5, Shabds 34-43.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹਨ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਤਾਰਹਿ ॥ ਛੁਟਹਿ ਸੰਘਾਰ ਨਿਮਖ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Mohan sabẖ jī▫a ṯere ṯū ṯārėh.  Cẖẖutėh sangẖār nimakẖ kirpā ṯe kot barahmand uḏẖārėh. ||1|| rahā▫o. Sarang 5th Guru.   Composition of the […]

SGGS pp 12109-1211, Saarag M: 5, Shabads 24-33.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sārag mėhlā 5 ḏupḏe gẖar 4     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Saarag, (ghar-u 4) to be sung to the fourth beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1206-1208, Saarag M; 5, Shabads 15-23.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sārag mėhlā 5 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Saarag, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true […]

SGGS pp 1204-1206, Saarag M: 5, Shabads 7-14.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਸਿਬੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਨੁ ਭਇਓ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Merai man bāsibo gur gobinḏ.  Jahāʼn simran bẖa▫i▫o hai ṯẖākur ṯahāʼn nagar sukẖ ānanḏ. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in […]

SGGS pp 1202-1204, Saarang M: 5, Shabads 1-6.   ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sārang mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Saarang, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1200-1202, Saarag M: 4, Shabads 7-13.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦਾ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sārag mėhlā 4 gẖar 3 ḏupḏā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Saarag, (dupadaa) of two stanzas each, (ghar-u 3) to be sung to the third beat.    Invoking the One […]

SGGS pp 1198-1200, Saarag M: 4, Shabads 1-6   ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧                           ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sārang mėhlā 4 gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Saarag (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1197-1198, Saarag M: 1, Shabads 1-3.   ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧     ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg sārag cẖa▫upḏe mėhlā 1 gẖar 1      Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Compositions of the first […]

SGGS pp 1193-96, Basant Kabir JI, Namdev Ji and Ravidas Ji.   ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ baṇī bẖagṯāʼn kī.  Kabīr jī gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani = words) compositions of (bhagtaa-n) the devotees/saints in Raag Basant.  Firstly of (ji) revered Kabir. Invoking the One all-pervasive […]

Vahiguru, Vaahguru   The expression Vahiguru is widely used by the Sikhs and others in referring to Akal Purakh, the Eternal Almighty. Its use in Fateh as Vahiguru Ji Ka Khalsa; Vahiguru Ji Ki Fateh as well as in the Sikh Ardas or supplication is well known. However there is also a view that the […]

  SGGS pp 1191-1193, Basant M: 4 and 5, and Basant Ki Vaar M: 5.   ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪         ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ hindol gẖar 2 mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Basant Hinddol (ghar-u 2) to be sung to the first beat.  Invoking […]

SGGS pp 1189-1191, Basant M: 1, Asttpadeeaa 5-8.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਇਕ ਤੁਕੀਆ ॥ ਮਤੁ ਭਸਮ ਅੰਧੂਲੇ ਗਰਬਿ ਜਾਹਿ ॥ ਇਨ ਬਿਧਿ ਨਾਗੇ ਜੋਗੁ ਨਾਹਿ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 1 ik ṯukī▫ā.  Maṯ bẖasam anḏẖūle garab jāhi.  In biḏẖ nāge jog nāhi. ||1||   Compositions of the first Guru in Raag Basant, (ik tukeeaa) with stanzas of […]

SGGS pp 1187-1189, Basant M: 1, Asttpadeeaa 1-4.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ mėhlā 1 asatpaḏī▫ā gẖar 1 ḏuṯukī▫ā  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the first Guru in Raag Basant, (asttpadeeaa) with eight stanzas (dutukeeaa) of two lines each, (ghar-u -1) to be sung to the first […]

SGGS pp 1186-1187, Basant M: 9, Shabads 1-5.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ ਮਹਲਾ ੯ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāg basanṯ hindol mėhlā 9.   Invoking the One all-pervasive Creator who is known with the true guru’s grace/guidance.     Composition of the ninth Guru in Raag Basant.     ਸਾਧੋ ਇਹੁ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥ […]

SGGS pp 1184-1186, Basant M: 5, Shabads 14-21.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ mėhlā 5 gẖar 1 ik ṯuke  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Basant, (ik tukey) stanzas of one line each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking […]

SGGS pp 1182-1184, Basant M: 5, Shabads 8-13   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਰਾਧਿ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਹਿ ਫਿਰਿ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਿ ਪੋਤਦਾਰੀ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 5.  Ŧis ṯū sev jin ṯū kī▫ā.  Ŧis arāḏẖ jin jī▫o […]

SGGS pp 1180-1182, Basant M: 5, Shabads 1-7.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ mėhlā 5 gẖar 1 ḏuṯuke       Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Basant, (dutukey) stanzas of two lines each.   Invoking the One all-pervasive Creator who is known with the true guru’s […]

SGGS pp 1177-1179, Basant M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg basanṯ mėhlā 4 gẖar 1 ik ṯuke  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Basant, (ik tukey) stanzas of one line, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    […]

SGGS pp 1175-1177, Basant M: 3, Shabads 10-18.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਈ ॥ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 3.  Bin karmā sabẖ bẖaram bẖulā▫ī.  Mā▫i▫ā mohi bahuṯ ḏukẖ pā▫ī. Manmukẖ anḏẖe ṯẖa▫ur na pā▫ī.  Bistā kā kīṛā […]


Search