Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1391-1392, Svaeeay  Mehley Doojey Key   ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥   (Savaeeay) verses in praise (key) of (doojey) the Second (mahaley) Guru – by the Bhatt/bard Kal Shaar.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਤਾ […]

SGGS pp 1389-1390, Svaeeay, Mehley Pahley Key   ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧        ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sava▫ī▫e mahle pahile ke 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Svaeeay) verses in praise (key) of (pahley) the first (mahaley) Guru – by the Bhatt/bard Kal Shaar.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true […]

SGGS pp 1387-1389, Swayyey Sri Mukhbaakya M: 5 – II   ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sava▫ye sarī mukẖbāk▫y mėhlā 5   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Swayyey) songs of praise in (sri) revered (mokhbaakya = from mouth of) words of the fifth Guru. Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1385-1387, Swayyey Sri Mukhbaakya M: 5 – I   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥    ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Sava▫ye sarī mukẖbāk▫y mėhlā 5.   Invoking the ONE Almighty (karta) Creator […]

SGGS pp 1383-1384, Farid Ji Slok 98-130, of 130.   ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥ ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥ Farīḏā ma▫uṯai ḏā bannā evai ḏisai ji▫o ḏarī▫āvai dẖāhā.  Agai ḏojak ṯapi▫ā suṇī▫ai hūl pavai kāhāhā.   Says Farid: The creature (disai = is seen) seems to be […]

SGGS pp 1381-1383, Farid Ji Slok 67-97   ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥ ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥ Farīḏā it sirāṇe bẖu▫e savaṇ kīṛā laṛi▫o mās.  Keṯ▫ṛi▫ā jug vāpre ikaṯ pa▫i▫ā pās. ||67||   Farid says on behalf of one who lies buried in the grave: (Savan-u) sleeping (bhuiey) on […]

SGGS pp 1379-1381, Slok Farid Ji, 35-66.   ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫੁ ॥ ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥੩੫॥ Farīḏā cẖinṯ kẖatolā vāṇ ḏukẖ birėh vicẖẖāvaṇ lef.  Ėhu hamārā jīvṇā ṯū sāhib sacẖe vekẖ. ||35||   Says Farid: (Chint) anxiety is (khattola) the stringed bedstead, using (dukh-u) pain as (vaan-u) […]

SGGS pp 1377-1379, Farid Ji Slok 1-34.   ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Salok Sekẖ Farīḏ ke   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Slok) verses (key) of (seykh) Sheikh Farid.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥ ਮਲਕੁ ਜਿ […]

SGGS pp 1375-1377, Slok Kabir Ji, 204-243 of 243.   ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ ॥੨੦੪॥ Kabīr ṯūʼn ṯūʼn karṯā ṯū hū▫ā mujẖ mėh rahā na hūʼn.  Jab āpā par kā mit ga▫i▫ā jaṯ ḏekẖ▫a▫u ṯaṯ ṯū. ||204||   […]

SGGS pp 1373-1375, Kabir Ji Sloks 164-203, of 243   ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥ ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥੧੬੪॥ Kabīr sevā ka▫o ḏu▫e bẖale ek sanṯ ik rām.  Rām jo ḏāṯā mukaṯ ko sanṯ japāvai nām. ||164||   Says: There are (duey) two entities (bhaley = […]

SGGS pp 1371-1373, Slok Kabir Ji, 124-163 of 243   Note: The following three Sloks describe consequences of forgetting God, i.e. ignoring Divine commands.   ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨਹਰੁ ਛਾਇਆ ਬਰਖਿ ਭਰੇ ਸਰ ਤਾਲ ॥ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉ ਤਰਸਤ ਰਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੨੪॥ Kabīr ambar gẖanhar cẖẖā▫i▫ā barakẖ bẖare sar ṯāl.  Cẖāṯrik ji▫o ṯarsaṯ rahai ṯin […]

SGGS pp 1369-1371, Slok Kabir Ji, 86-123 of 243   ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥ Kabīr man pankẖī bẖa▫i▫o ud ud ḏah ḏis jā▫e. Jo jaisī sangaṯ milai so ṯaiso fal kẖā▫e. ||86||   Says Kabir: (Man-u) the human mind (bhaio) is […]

SGGS pp 1369-1371, Slok Kabir Ji, 86-123 of 243   ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥ Kabīr man pankẖī bẖa▫i▫o ud ud ḏah ḏis jā▫e. Jo jaisī sangaṯ milai so ṯaiso fal kẖā▫e. ||86||   Says Kabir: (Man-u) the human mind (bhaio) is […]

SGGS pp 1366-1368, Slok Kabir Ji, 44-85 of 243   ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਹਸਾ ਰਹਿ ਜਾਇ ॥ ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੁ ਭੋਗਵੇ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜੁ ਲੈ ਖਾਹਿ ॥੪੪॥ Kabīr ih cẖeṯāvnī maṯ sahsā rėh jāe.   Pācẖẖai bẖog jo bẖogve ṯin ko guṛ lai kẖāhi. ||44||   Says Kabir: Let me give (ih-u) this (cheytaavni) […]

SGGS pp 1364-1366, Slok Kabir Ji 1-43 of 243   ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Salok bẖagaṯ Kabīr jī▫o ke   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Slok) verses (key) of (jeeo) revered (bhagat) devotee Kabir.     Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ […]

SGGS pp 1361-1364, Phunahey M: 5 and Chauboley M: 5   ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Funhe mėhlā 5   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition Phunahey by the fifth Guru.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ […]

SGGS pp 1360-1361, M: 5, Gaatha 1-24 of 24   ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mėhlā 5 gāthā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition by the fifth Guru of (gaathaa) verses in ancient language.  Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ […]

SGGS PP 1357-1360, Slok Sahaskriti M: 5, 41-67 of 67.   ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਬਿਆਪਤੇ ॥੪੧॥ Ajā bẖoganṯ kanḏ mūlaʼn basanṯe samīp kehrah.  Ŧaṯar gaṯe sansārah Nānak sog harkẖaʼn bi▫āpaṯe. ||41||   Like (ajaa) the goat, i.e. animals in the jungle, (bhogat-i) enjoy (kand = […]

SGGS pp 1355-1357, Slok Sahaskriti M: 5, 13-40   ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ ਬਿਗਸੀਧ੍ਯ੍ਯਿ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥ ਬਸ੍ਯ੍ਯਿੰਤ ਰਿਖਿਅੰ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ ॥ ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ ॥ Kirpanṯ harī▫aʼn maṯ ṯaṯ gi▫ānaʼn.   Bigsīḏẖiy buḏẖā kusal thānaʼn. Bas▫yant rikẖi▫aʼn ṯi▫āg mānaʼn.  Sīṯlanṯ riḏ▫yaʼn ḏariṛ sanṯ gi▫ānaʼn.   (Giaan’n) awareness of (tat-u […]

SGGS pp 1353-1355, Slok Sahaskriti M: 1, 1-4, M: 5, 1-12   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta) Creator of all universes, (purakh-u) all-pervasive, (sat-i) with eternal (naam-u) […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145