Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1145-1147, Bhairau M: 5, Shabads 35-41.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਨਾਦ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Nām hamārai beḏ ar nāḏ.  Nām hamārai pūre kāj.  Nām hamārai pūjā ḏev.  Nām hamārai gur kī sev. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1143-1145, Bhairau M: 5, Shabads 28-34   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥ ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਸਿਰਿ ਪਰੈ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Cẖiṯvaṯ pāp na ālak āvai.  Besu▫ā bẖajaṯ kicẖẖ nah sarmāvai.  Sāro ḏinas majūrī karai.  Har simran kī velā […]

SGGS pp 1141-1143, Bhairau M: 5, Shabads 21-27   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਦੁਖ ਭੰਜ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬਹਿ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn mahā anand.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn sabẖ ḏukẖ bẖanj.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn sarḏẖā pūrī.  Cẖīṯ […]

SGGS P 1138-1141, Bhairau M: 5, Shabads 14-20.   ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bẖairo mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Bhairau, (chaupadey) of four stanzas each (ghar-u 2) to be sung to the first beat.   Invoking […]

SGGS pp 1136-1138, Bhairau M: 5, Shabads 1-13.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧         ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo mėhlā 5 gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Bhairau, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1133-1136, Bhairau M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੪ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧                   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bẖairo mėhlā 4 cẖa▫upḏe gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 4) of the fourth Guru in Raag Bhairau, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking the One all-pervasive Creator […]

SGGS pp 1132-1133, Bhairau M: 3, Shabads 17-21.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਇ ਲੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਵੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 3.  Mansā manėh samā▫e lai gur sabḏī vīcẖār.  Gur pūre ṯe sojẖī pavai fir marai na vāro vār. ||1||   Composition of the […]

SGGS pp 1130-1132, Bhairau M: 3, Shabads 11-16   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo mėhlā 3 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 3) of the third Guru in Raag Bhairau, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 1127-1130, Bhairau M: 3, Shabads 1-10.   Note: Hindu texts talk of four Varan or castes namely Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra. The Brahmin is considered the highest.   ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bẖairo mėhlā 3 cẖa▫upḏe gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (mahla […]

SGGS pp 1125-1127, Bhairau M: 1, Shabads 1-8.   ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ Compositions (mahla 1) of the first Guru in Raag Bhairau, (chaupadey) of four stanzas each; (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ […]

SGGS pp 1123-1124, Raag Keydaara Kabir Ji and Ravidas Ji   ਰਾਗੁ ਕੇਦਾਰਾ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg keḏārā baṇī Kabīr jī▫o kī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani = words) composition of (jeeo) revered Kabir in Raag Keydaara. Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace. […]

SGGS pp 1121-1123, Keydaara M: 5, Shabads 9-15, and Chhant.   ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Keḏārā mėhlā 5 gẖar 5    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Keydaara, (ghar-u 5) to be sung to the fifth beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1118-1120, Keydaara M: 4 and 5, Shabads 1-8.   ਕੇਦਾਰਾ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Keḏārā mėhlā 4 gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Keydaara, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 1115-1117, Tukhaari M: 4 and 5.   ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਤੂ ਜਗਜੀਵਨੁ ਜਗਦੀਸੁ ਸਭ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਨਾਥੁ ॥ ਤਿਨ ਤੂ ਧਿਆਇਆ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਜਿਨ ਕੈ ਧੁਰਿ ਲੇਖੁ ਮਾਥੁ ॥ Ŧukẖārī mėhlā 4.  Ŧū jagjīvan jagḏīs sabẖ karṯā sarisat nāth.  Ŧin ṯū ḏẖi▫ā▫i▫ā merā rām jin kai ḏẖur lekẖ māth.   Composition of the fourth […]

SGGS pp 1113-1115, Tukhaari M: 4, Chhants 1-2.   ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੪   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ŧukẖārī cẖẖanṯ mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Tukhaari, (chhant) song of yearning for the Almighty.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਅੰਤਰਿ […]

SGGS pp 1112-1113, Tukhaari M: 1, Chhants 5-6.   ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ॥ ਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਲੇ ॥ Ŧukẖārī mėhlā 1.  Mere lāl rangīle ham lālan ke lāle.  Gur alakẖ lakẖā▫i▫ā avar na ḏūjā bẖāle.   Composition of the first Guru in Raag Tukhaari. (Meyrey) my […]

SGGS pp 1110-1112, Tukhaari M: 1, Chhants 1-4.   ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਣਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ ॥ ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥ Ŧukẖārī mėhlā 1.  Pahilai pahrai naiṇ salonṛī▫e raiṇ anḏẖi▫ārī rām. vakẖar rākẖ mu▫ī▫e āvai vārī rām.   Composition of the first Guru in Raag Tukhaari. O woman with (slonarreeay) […]

SGGS pp 1107-1110, Baarah Maah Tukhaari M: 1.   ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ŧukẖārī cẖẖanṯ mėhlā 1 bārah māhā         Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 1) of the first Guru, in Raag Tukhaari, (Chhant) a song of longing for the Almighty with the seasons and environment of (baarah) the […]

SGGS pp 1105-1106, Maaroo Kabir Ji, Namdev Ji, Jaidev Ji, Ravidas Ji.   ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Kabīr kā sabaḏ rāg mārū baṇī nāmḏe▫o jī kī      Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Shabad (ka) of Kabir and (baani) composition of (ji) revered Naamdeo/Naamdev in Raag Maaroo.    Invoking the […]

SGGS pp 1102-1105, Maaroo Kabir Ji.   ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg mārū baṇī Kabīr jī▫o kī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (jeeo) revered Kabir in Raag Maaroo.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥ […]


Search