Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1112-1113, Tukhaari M: 1, Chhants 5-6.   ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਹਮ ਲਾਲਨ ਕੇ ਲਾਲੇ ॥ ਗੁਰਿ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਆ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਲੇ ॥ Ŧukẖārī mėhlā 1.  Mere lāl rangīle ham lālan ke lāle.  Gur alakẖ lakẖā▫i▫ā avar na ḏūjā bẖāle.   Composition of the first Guru in Raag Tukhaari. (Meyrey) my […]

SGGS pp 1110-1112, Tukhaari M: 1, Chhants 1-4.   ਤੁਖਾਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪਹਿਲੈ ਪਹਰੈ ਨੈਣ ਸਲੋਨੜੀਏ ਰੈਣਿ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਮ ॥ ਵਖਰੁ ਰਾਖੁ ਮੁਈਏ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ॥ Ŧukẖārī mėhlā 1.  Pahilai pahrai naiṇ salonṛī▫e raiṇ anḏẖi▫ārī rām. vakẖar rākẖ mu▫ī▫e āvai vārī rām.   Composition of the first Guru in Raag Tukhaari. O woman with (slonarreeay) […]

SGGS pp 1107-1110, Baarah Maah Tukhaari M: 1.   ਤੁਖਾਰੀ ਛੰਤ ਮਹਲਾ ੧ ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ŧukẖārī cẖẖanṯ mėhlā 1 bārah māhā         Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 1) of the first Guru, in Raag Tukhaari, (Chhant) a song of longing for the Almighty with the seasons and environment of (baarah) the […]

SGGS pp 1105-1106, Maaroo Kabir Ji, Namdev Ji, Jaidev Ji, Ravidas Ji.   ਕਬੀਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Kabīr kā sabaḏ rāg mārū baṇī nāmḏe▫o jī kī      Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Shabad (ka) of Kabir and (baani) composition of (ji) revered Naamdeo/Naamdev in Raag Maaroo.    Invoking the […]

SGGS pp 1102-1105, Maaroo Kabir Ji.   ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg mārū baṇī Kabīr jī▫o kī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (jeeo) revered Kabir in Raag Maaroo.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਪਡੀਆ ਕਵਨ ਕੁਮਤਿ ਤੁਮ ਲਾਗੇ ॥ […]

SGGS pp 1100-1102, Maaroo Vaar M: 5, Paurris 19-23   ਸਲੋਕ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥ ਸੈ ਨੰਗੇ ਨਹ ਨੰਗ ਭੁਖੇ ਲਖ ਨ ਭੁਖਿਆ ॥ ਡੁਖੇ ਕੋੜਿ ਨ ਡੁਖ ਨਾਨਕ ਪਿਰੀ ਪਿਖੰਦੋ ਸੁਭ ਦਿਸਟਿ ॥੧॥ Salok dakẖ▫ṇe mėhlā 5.  Sai nange nah nang bẖukẖe lakẖ na bẖukẖi▫ā.  Dukẖe koṛ na dukẖ Nānak pirī pikẖanḏo subẖ ḏisat. ||1||   […]

SGGS pp 1098-1100, Maaroo Vaar M: 5, Paurris 13-18.   ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥ ਮੂ ਥੀਆਊ ਤਖਤੁ ਪਿਰੀ ਮਹਿੰਜੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ ਪਾਵ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਲਿ ਕਵਲ ਜਿਵੈ ਬਿਗਸਾਵਦੋ ॥੧॥ Dakẖ▫ṇe mėhlā 5.  Mū thī▫ā▫ū ṯakẖaṯ pirī mahinje pāṯisāh.  Pāv milāve kol kaval jivai bigsāvḏo. ||1||   Prologue by the fifth Guru in southern Punjabi language. (Moo) I wish […]

SGGS pp 1096-1098, Maaroo Vaar M: 5, Paurris 7-12.   ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥ ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਘਿ ਪਿਛਾ ਫੇਰਿ ਨ ਮੁਹਡੜਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਝਿ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ ॥੧॥ Dakẖ▫ṇe mėhlā 5.  Āgāhā kū ṯarāgẖ picẖẖā fer na muhadṛā.  Nānak sijẖ ivehā vār bahuṛ na hovī janamṛā. ||1||   (Ddakhney) Slok/prologue of the fifth Guru […]

SGGS pp 1094-1096, Maaroo Vaar M: 5, Paurris 1-6.   ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਡਖਣੇ ਮਃ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥   Mārū vār mėhlā 5 dakẖ▫ṇe mėhlā 5     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition, (vaar) a ballad (M: 5) by the fifth Guru in Raag Maaroo; (ddakhney) Sloks/prologues of the fifth Guru in southern Punjabi.   […]

SGGS pp 1092-1094, Vaar Maaroo M; 3, Paurris 19-22.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਹਉ ਮੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂ ਨਾਹੀ ਤੂ ਹੋਵਹਿ ਹਉ ਨਾਹਿ ॥ Salok mėhlā 1.  Ha▫o mai karī ṯāʼn ṯū nāhī ṯū hovėh ha▫o nāhi.   (Slok) prologue (M: 1) by the first Guru. When I (kari = say) talk of (hau mai) […]

SGGS pp 1091-1092, Vaar Maaroo Paurris 15-18.   ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਸੁਣੀਐ ਏਕੁ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗਿ ਮਿਰਤਿ ਪਇਆਲਿ ॥ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲਿ ॥ Salok mėhlā 1.  Suṇī▫ai ek vakẖāṇī▫ai surag miraṯ pa▫i▫āl. Hukam na jā▫ī meti▫ā jo likẖi▫ā so nāl.   (Slok-u) prologue (M: 1) by the first Guru. The souls (suneeai) […]

SGGS pp 1089-1091. Maroo Vaar M: 3, Paurris 8-14.   ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਨਾ ਮੈਲਾ ਨਾ ਧੁੰਧਲਾ ਨਾ ਭਗਵਾ ਨਾ ਕਚੁ ॥ ਨਾਨਕ ਲਾਲੋ ਲਾਲੁ ਹੈ ਸਚੈ ਰਤਾ ਸਚੁ ॥੧॥ Salok mėhlā 1.  Nā mailā nā ḏẖunḏẖlā nā bẖagvā nā kacẖ.  Nānak lālo lāl hai sacẖai raṯā sacẖ. ||1||   Prologue by the first Guru. Says […]

SGGS pp 1086-1089, Maaroo Vaar M: 3, Paurris 1-7.   ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū vār mėhlā 3    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raag Maaroo (vaar) a ballad.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਸਲੋਕੁ ਮਃ […]

SGGS pp 1084-1086, Maroo M: 5, Solahey 13-14.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜੇ ॥ ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Pārbarahm sabẖ ūcẖ birāje.  Āpe thāp uthāpe sāje.  Parabẖ kī saraṇ gahaṯ sukẖ pā▫ī▫ai kicẖẖ bẖa▫o na vi▫āpai bāl […]

SGGS pp 1082-1084, Maroo M: 5, Solahey 11-12   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਚੁਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਦਾਮੋਦਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਿਖੀਕੇਸ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Acẖuṯ pārbarahm parmesur anṯarjāmī.  Maḏẖusūḏan ḏāmoḏar su▫āmī.  Rikẖīkes govarḏẖan ḏẖārī murlī manohar har rangā. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Maaroo. (Achut […]

SGGS pp 1080-1082, Maroo M: 5, Solahey 9-10   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਨਾ ॥ ਸਿਮਰਉ ਨਾਮੁ ਹੋਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ ਹਰਿ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਭੇਖਾਰੀ ਜਨੁ ਬਾਂਛੈ ਜਾਚੰਗਨਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Parabẖ samrath sarab sukẖ ḏānā.  Simra▫o nām hohu miharvānā.  Har ḏāṯā jī▫a janṯ bẖekẖārī jan bāʼncẖẖai jācẖangnā. ||1||   Composition of the […]

SGGS pp 1077-1080, Maaroo M: 5, Solahey 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੂਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ਗਵਾਰਾ ॥ ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਰਾ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋਈ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਏ ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Sūraṯ ḏekẖ na bẖūl gavārā.  Mithan mohārā jẖūṯẖ pasārā.  Jag mėh ko▫ī rahaṇ na pā▫e nihcẖal ek nārā▫iṇā. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1075-1077, Maaroo M: 5, Solhahey 5-6.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ […]

  SGGS pp 1073-1075, Maaroo M: 5, Solahey 3-4.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰੈ ਅਨੰਦੁ […]

SGGS pp 1071-1073, Maroo M: 5, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਲਾ ਉਪਾਇ ਧਰੀ […]


Search