Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1360-1361, M: 5, Gaatha 1-24 of 24   ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mėhlā 5 gāthā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition by the fifth Guru of (gaathaa) verses in ancient language.  Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ […]

SGGS PP 1357-1360, Slok Sahaskriti M: 5, 41-67 of 67.   ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਬਿਆਪਤੇ ॥੪੧॥ Ajā bẖoganṯ kanḏ mūlaʼn basanṯe samīp kehrah.  Ŧaṯar gaṯe sansārah Nānak sog harkẖaʼn bi▫āpaṯe. ||41||   Like (ajaa) the goat, i.e. animals in the jungle, (bhogat-i) enjoy (kand = […]

SGGS pp 1355-1357, Slok Sahaskriti M: 5, 13-40   ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ ਬਿਗਸੀਧ੍ਯ੍ਯਿ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥ ਬਸ੍ਯ੍ਯਿੰਤ ਰਿਖਿਅੰ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ ॥ ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ ॥ Kirpanṯ harī▫aʼn maṯ ṯaṯ gi▫ānaʼn.   Bigsīḏẖiy buḏẖā kusal thānaʼn. Bas▫yant rikẖi▫aʼn ṯi▫āg mānaʼn.  Sīṯlanṯ riḏ▫yaʼn ḏariṛ sanṯ gi▫ānaʼn.   (Giaan’n) awareness of (tat-u […]

SGGS pp 1353-1355, Slok Sahaskriti M: 1, 1-4, M: 5, 1-12   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta) Creator of all universes, (purakh-u) all-pervasive, (sat-i) with eternal (naam-u) […]

SGGS pp 298-300, Gauri Thiti M: 5, Pauris 10-17.   ਸਲੋਕੁ ॥   ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥   ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥ Salok.   Ḏas ḏis kẖojaṯ mai firi▫o jaṯ ḏekẖ▫a▫u ṯaṯ so▫e.   Man bas āvai nānkā je pūran kirpā ho▫e. ||10||   (Slok) prologue. (Mai) I […]

SGGS pp 1352-1353, Jaijavanti M: 9 – the last Raga in Sri Guru Granth Sahib.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta purakh-u) Creator of all universes, (sat-i) […]

SGGS pp 1349 -1351, Prabhaati Kabir ji, Nemdev Ji, Beni Ji   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī baṇī bẖagaṯ Kabīr jī kī   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of (ji) revered (bhagat) devotee Kabir in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who […]

SGGS pp 1347-1349, Prabhaati M: 5, Asttpadees 1-3   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī mėhlā 5 asatpaḏī▫ā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    […]

SGGS pp 1346-1347, Prabhaati M: 3, Asttpadees 1-2.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 3 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਗੁਰ […]

SGGS pp 1344-1345, Prabhaati M: 1, Asttpadees 5-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਣਾ ਸੁਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਧੰਧਾ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ਵੇਕਾਰੁ ॥ ਜਿਉ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Ākẖ▫ṇā sunṇā nām aḏẖār.   Ḏẖanḏẖā cẖẖutak ga▫i▫ā vekār.  Ji▫o manmukẖ ḏūjai paṯ kẖo▫ī.   Bin nāvai mai avar na ko▫ī. ||1|| […]

SGGS pp 1339-1341, Prabhaati M: 5, Shabads 8-15.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾ ਕੀ ਕਲਾ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5.   Gur pūrā pūrī ṯā kī kalā.   Gur kā sabaḏ saḏā saḏ atlā.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati. (Gur-u) the guru is (foora) perfect and […]

SGGS pp 1342-1344, Prabhaati M: 1, Asttpadees 1-4.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਬਿਭਾਸ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī asatpaḏī▫ā mėhlā 1 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru (asttpadeeaa) stanzas of eight lines each, in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1337-1339, Prabhaati M: 5, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਮਨੁ […]

SGGS pp 1335-1337, Prabhaati M: 4, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 4 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਰਸਕਿ […]

SGGS pp 1332-1335, Prabhaati M: 3, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg parbẖāṯī mėhlā 3 cẖa▫upḏe   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raga Prabhaati, (chaupadey) of four stanzas.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ […]

SSGS pp 1330-1332, Prabhaati M: 1, Shabads 11-17   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਗਤੁ ਬਿਗਸੈ ਮੂਠੋ ਅੰਧਾ ॥ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥ ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥ ਉਰਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Jāgaṯ bigsai mūṯẖo anḏẖā.   Gal fāhī sir māre ḏẖanḏẖā.  Āsā āvai mansā jā▫e.   Urjẖī ṯāṇī kicẖẖ na basā▫e. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1327-1330, Parbhaati M: 1, Shabads 1-10.   ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Rāg parbẖāṯī bibẖās mėhlā 1 cẖa▫upḏe gẖar 1.   Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 1323-1236, Kaliaan M: 4, Asttpadees 1-6.   ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ kaliān mahalā ੪ asaṭapadīā.       ik‐ōṃkār satigur prasādi.   Composition of the fourth Guru in Raga Kaliaan, (asttpadeeaa) with eight stanzas each.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਰਾਮਾ […]

SGGS pp 1321-1323, Kaliaan M: 5, Shabads 1-10.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 5 gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raga Kaliaan, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 1319-1321, Kaliaan M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 4   Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in (raag-u) Raga Kaliaan.     Invoking the ONE, all-pervasive […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145