Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS p 924-927, Raamkali M: 5, Chhants 1-4.     ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 cẖẖanṯ    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (chhant) song of love for the Almighty.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. […]

SGGS pp 923-924, Ramkali Sad.   ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī saḏu    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   The composition Sad or the call.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: When the third Guru Amar Das Ji received the call from the Almighty of completion […]

SGGS pp 921-922, Anand Sahib, Paurris 29-40 of 40.   Note: In this Paurri 29, the third Guru describes two types of restlessness – of the fetus due to heat of the mother’s womb and by attachment to the world-play, and says they are alike. The way the fetus develops by the laws or will […]

SGGS pp 919-921, Anand Sahib Paurris 15-28.   ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਜਿਵ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥ Ji▫o ṯū cẖalā▫ihi ṯiv cẖalah su▫āmī hor ki▫ā jāṇā guṇ ṯere.  Jiv ṯū cẖalā▫ihi ṯivai cẖalah […]

SGGS pp 917-919, Anand Sahib Paurris 1-14.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 3 ananḏ     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Note 1: This composition titled Anand is revenently called Anand Sahib, or the revered Song of Bliss/happiness. It seems to have been recited by the third Guru Amardas on the […]

SGGS pp 914-916, Raamkali M: 5, Asttpadees 4-8 of 8.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਬੂਟ ॥ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ॥ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ḏāvā agan rahe har būt.  Māṯ garabẖ sankat ṯe cẖẖūt.  Jā kā nām simraṯ […]

  c   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 asatpaḏī▫ā  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Raamkali, (asttpadeeaa) of eight stanzas each.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: In this Shabad, the fifth Guru says people […]

SGGS pp 910-912, Raamkali M: 3, Asttpadees 3-5.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Rāmkalī mėhlā 3.  Har kī pūjā ḏulambẖ hai sanṯahu kahṇā kacẖẖū na jā▫ī. ||1|| Sanṯahu gurmukẖ pūrā pā▫ī.  Nāmo pūj karā▫ī. ||1|| rahā▫o. […]

SGGS pp 908-910, Raamkali M: 3, Asttpadees 1-2.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 3 asatpaḏī▫ā     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the third Guru (asttpadeeaa) of eight stanzas each.     Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Note: Any Shabad with eight or […]

SGGS pp 907-908, Raamkali M: 1, Asttpadees 8-9 of 9.   Note: The Shabad below uses the language of the Yogis to say that the true guru is the real Yogi because his focus is on union with the Almighty through living by Divine commands. He is unattached to the world-play and practices humility rather […]

SGGS pp 905-907, Raamkali M; 1, Asttpadees 5-7   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਠੁ ਨਿਗ੍ਰਹੁ ਕਰਿ ਕਾਇਆ ਛੀਜੈ ॥ ਵਰਤੁ ਤਪਨੁ ਕਰਿ ਮਨੁ ਨਹੀ ਭੀਜੈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਪੂਜੈ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 1.  Haṯẖ nigarahu kar kā▫i▫ā cẖẖījai.  varaṯṯapan kar man nahī bẖījai.  Rām nām sar avar na pūjai. ||1||   Composition of the first […]

  SGGS pp 902-905, Ramkali M; 5, Asttpadees 1-4.     ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 1 asatpaḏī▫ā     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru in Raag Raamkali.    Invoking the all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: The Hindu texts say that […]

SGGS pp 901-902, Raamkali M: 9, Shabads 1-3.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥    ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਿਪਦੇ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāg rāmkalī mėhlā 9 ṯipḏe.   Invoking the all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. Composition of the ninth Guru in Raag Raamkali, (tipad-e) of three stanzas.   ਰੇ ਮਨ […]

SGGS pp 899-901, Raamkali M; 5, Shabads 52-60.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਨੁ ਤੋਹਿ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਧੋਹਿ ॥ ਕੁਦਮ ਕਰੈ ਗਾਡਰ ਜਿਉ ਛੇਲ ॥ ਅਚਿੰਤੁ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਚਕ੍ਰੁ ਪੇਲ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Nā ṯan ṯerā nā man ṯohi.  Mā▫i▫ā mohi bi▫āpi▫ā ḏẖohi.  Kuḏam karai gādar ji▫o cẖẖel.  Acẖinṯ jāl kāl cẖakaro […]

SGGS pp 896-899, Raamkali M; 5, Shabads 45-51.   Note: In this Shabad, Bhagat Kabir Ji mentions some of the different names for God used by the Hindus and Muslims. However whereas the differences seem only because of the language used but causes the delusion that Gods of the Hindus and Muslims, i.e. of different […]

SGGS pp 894-896, Raamkali M: 5, Shabads 38-44.   Note: There are numerous temptations in the world-play which cause the human beings to forget instructions given to the soul by the Creator. The way to overcome the temptations is to ever follow the instructions of the guru to live by Divine virtues and commands as […]

SGGS pp 892-894, Raamkali M; 5, Shabads 32-37.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਤਿਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਜਤਨੁ ॥ ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ka▫udī baḏlai ṯi▫āgai raṯan.  Cẖẖod jā▫e ṯāhū kā jaṯan.  So sancẖai jo hocẖẖī bāṯ.  Mā▫i▫ā mohi▫ā tedẖa▫o jāṯ. ||1||   Composition […]

SGGS pp 890-892, Raamkali M: 5, Shabads 25-31.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾ ॥ ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ਠਹਰਾਇਆ ॥ ਸਤਿ ਮਾਹਿ ਲੇ ਸਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Jo kicẖẖ karai so▫ī sukẖ jānā.  Man asmajẖ sāḏẖsang paṯī▫ānā.  Dolan ṯe cẖūkāṯẖėhrā▫i▫ā.  Saṯ māhi le saṯ samā▫i▫ā. ||1||   […]

SGGS pp 888-890, Raamkali M: 5, Shabads 19-24. ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥ ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ḏos na ḏījai kāhū log.  Jo kamāvan so▫ī bẖog.  Āpan karam āpe hī banḏẖ.  Āvan jāvan mā▫i▫ā ḏẖanḏẖ. ||1||   Composition of […]

SGGS pp 886-888, Raamkali M: 5, Shabads 12-18   ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg rāmkalī mėhlā 5 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]


Search