Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1084-1086, Maroo M: 5, Solahey 13-14.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਊਚ ਬਿਰਾਜੇ ॥ ਆਪੇ ਥਾਪਿ ਉਥਾਪੇ ਸਾਜੇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਕਿਛੁ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਬਾਲ ਕਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Pārbarahm sabẖ ūcẖ birāje.  Āpe thāp uthāpe sāje.  Parabẖ kī saraṇ gahaṯ sukẖ pā▫ī▫ai kicẖẖ bẖa▫o na vi▫āpai bāl […]

SGGS pp 1082-1084, Maroo M: 5, Solahey 11-12   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਚੁਤ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਦਾਮੋਦਰ ਸੁਆਮੀ ॥ ਰਿਖੀਕੇਸ ਗੋਵਰਧਨ ਧਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹਰਿ ਰੰਗਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Acẖuṯ pārbarahm parmesur anṯarjāmī.  Maḏẖusūḏan ḏāmoḏar su▫āmī.  Rikẖīkes govarḏẖan ḏẖārī murlī manohar har rangā. ||1||   Composition of the fifth Guru in Raag Maaroo. (Achut […]

SGGS pp 1080-1082, Maroo M: 5, Solahey 9-10   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਥ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਨਾ ॥ ਸਿਮਰਉ ਨਾਮੁ ਹੋਹੁ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ॥ ਹਰਿ ਦਾਤਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਭੇਖਾਰੀ ਜਨੁ ਬਾਂਛੈ ਜਾਚੰਗਨਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Parabẖ samrath sarab sukẖ ḏānā.  Simra▫o nām hohu miharvānā.  Har ḏāṯā jī▫a janṯ bẖekẖārī jan bāʼncẖẖai jācẖangnā. ||1||   Composition of the […]

SGGS pp 1077-1080, Maaroo M: 5, Solahey 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੂਰਤਿ ਦੇਖਿ ਨ ਭੂਲੁ ਗਵਾਰਾ ॥ ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਰਾ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ॥ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋਈ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਏ ਨਿਹਚਲੁ ਏਕੁ ਨਾਰਾਇਣਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 5.  Sūraṯ ḏekẖ na bẖūl gavārā.  Mithan mohārā jẖūṯẖ pasārā.  Jag mėh ko▫ī rahaṇ na pā▫e nihcẖal ek nārā▫iṇā. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1075-1077, Maaroo M: 5, Solhahey 5-6.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰੰਕਾਰਾ […]

  SGGS pp 1073-1075, Maaroo M: 5, Solahey 3-4.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰੈ ਅਨੰਦੁ […]

SGGS pp 1071-1073, Maroo M: 5, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੫       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 5     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (solahey) of sixteen stanzas each of the fifth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਲਾ ਉਪਾਇ ਧਰੀ […]

SGGS pp 1069-1071, Maroo M: 4, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fourth Guru in Raag Maaroo.    Invoking the One all-pervasive Almighty who may be found with the true guru’s grace/guidance.   ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਅਵਰ ਨ ਸੂਝਸਿ ਬੀਜੀ […]

SGGS pp 1067-1069, Maaroo M: 3, Solahey 22-24.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ ਆਪੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਅਗਮ ਅਥਾਹੇ ॥ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਤਿਸ ਨੋ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੇਲਾਇਆ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Agam agocẖar veparvāhe.  Āpe miharvān agam athāhe. Apaṛ ko▫e na sakai ṯis no gur sabḏī melā▫i▫ā. ||1||   Composition of the third Guru […]

SGGS pp 1064-1067, Maaroo M: 3, Solahey 21-22.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਤਿਥੈ ਹਰਿ ਵਸੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸੇਵਿਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Kā▫i▫ā kancẖan sabaḏ vīcẖārā.  Ŧithai har vasai jis ḏā anṯ na pārāvārā.  An▫ḏin har sevihu sacẖī baṇī har […]

SGGS pp 1062-1064, Maaroo M: 3, Solahey 19-20.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ ਓਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਤਿਸ ਨੋ ਅਪੜਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Har jī▫o ḏāṯā agam athāhā.  Os ṯil na ṯamā▫e veparvāhā.  Ŧis no apaṛ na sakai ko▫ī āpe mel milā▫iḏā. ||1|| […]

SGGS pp 1060-1062, Maroo M: 3, Solahey 17-18.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਪਤਿ ਦਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਤੁਧੁਨੋ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਤੁਝਹਿ ਸਮਾਵਹਿ ਤੂ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਇਦਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Āḏ jugāḏ ḏa▫i▫āpaṯ ḏāṯā.  Pūre gur kai sabaḏ pacẖẖāṯā.  Ŧuḏẖuno sevėh se ṯujẖėh samāvėh ṯū āpe mel milā▫iḏā. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1058-1060, Maroo M: 3, Solahey 15-16.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਆਪਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਦਾ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Gurmukẖ nāḏ beḏ bīcẖār.  Gurmukẖ gi▫ān ḏẖi▫ān āpār.  Gurmukẖ kār kare parabẖ bẖāvai gurmukẖ pūrā pā▫iḏā. ||1||   Composition of the third Guru […]

SGGS pp 1056-1058, Maaroo M: 3, Solahey 13-14.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਸਾਚੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਉਪਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਫਰਕੁ ਕਰੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੈ ਸਭਿ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Merai parabẖ sācẖai ik kẖel racẖā▫i▫ā.  Ko▫e na kis hī jehā upā▫i▫ā.  Āpe farak kare vekẖ vigsai […]

SGGS pp 1054-1056, Maaroo M: 3, Solahey 11-12   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਾਚਿ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਰਵਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਬਦਿ ਸਚੈ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Saṯgur sevan se vadbẖāgī.  An▫ḏin sācẖ nām liv lāgī.  Saḏā sukẖ▫ḏāṯa ravi▫ā gẖat anṯar sabaḏ sacẖai omāhā he. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1052-1054, Maaroo M: 3, Solahey 9-10.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ੩ ॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਸਭੁ ਜਿਸੁ ਕਰਣਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ ॥ ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū solhe 3.  Āpe karṯā sabẖ jis karṇā.  Jī▫a janṯ sabẖ ṯerī sarṇā.  Āpe gupaṯ varṯai sabẖ anṯar gur kai sabaḏ pacẖẖāṯā […]

SGGS pp 1050-1052, Maaroo M: 3, Sohaley 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਚੈ ਸਚਾ ਤਖਤੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸਿਆ ਤਿਥੈ ਮੋਹੁ ਨ ਮਾਇਆ ॥ ਸਦ ਹੀ ਸਾਚੁ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਸਾਰੀ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Sacẖai sacẖā ṯakẖaṯ racẖā▫i▫ā.  Nij gẖar vasi▫ā ṯithai moh na mā▫i▫ā.  Saḏ hī sācẖ vasi▫ā gẖat anṯar gurmukẖ […]

  SGGS pp 1048-1050, Maaroo M: 3, Solahey 5-6.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੈ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਹੈ ਤਿਸ ਹੀ ਕੈ ਚੀਰੈ ॥ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਵੈ ਸਦਾ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਆਪੇ ਸੂਖ ਨਿਵਾਸੀ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 3.  Sacẖ sālāhī gahir gambẖīrai.  Sabẖ jag hai ṯis hī kai cẖīrai.  Sabẖ gẖat bẖogvai saḏā ḏin rāṯī […]

SGGS pp 1045-1048, Maaroo M: 3, Solahey 3-4.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਸਾਚਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ Mārū mėhlā 3.  Jagjīvan sācẖā eko ḏāṯā.  Gur sevā ṯe sabaḏ pacẖẖāṯā.   Compositions of the third Guru. (Saacha) the Eternal (jagjeevan-u = life of the world) Creator is (eyko) the lone (daata […]

SGGS pp 1043-1045, Maaroo M: 3, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੩     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 3  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the third Guru (solahey) of sixteen stanzas each in Raag Maaroo. Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਹੁਕਮੀ ਸਹਜੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145