Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 880-881, Raamkali M: 3 and 4. ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāmkalī mėhlā 3 gẖar 1.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. Composition of the third Guru in Raag Raamkali, (ghar-u 1) to be sung to the […]

SGGS pp 878-879, Raamkali M: 1, Shabads 6-11.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥ ਸਨਮੁਖ ਸਿਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਨਿਹਚਉ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 1.  Ham dolaṯ beṛī pāp bẖarī hai pavaṇ lagai maṯ jā▫ī.  Sanmukẖ siḏẖ bẖetaṇ ka▫o ā▫e nihcẖa▫o ḏėh vadi▫ā▫ī. ||1||   Composition […]

SGGS pp 592-594   ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਜਿਨ ਕੰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਦਾ ਕਮਾਹਿ ॥ ਅਚਿੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥ Salok mėhlā 3.  Jin kaʼn▫u saṯgur bẖeti▫ā se har kīraṯ saḏā kamāhi.  Acẖinṯ har nām ṯin kai man vasi▫ā sacẖai sabaḏ samāhi.   Prologue by the third Guru. […]

SGGS pp 876-877, Raamkali M: 1, Shabads 1-5   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ Rāmkalī mėhlā 1 gẖar 1 cẖa▫upḏe Composition of the first Guru in Raag Raamkali, (chaupad-e) with four stanzas, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ […]

SGGS pp 873-875, Gondd Naamdev Ji and Ravidas Ji.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg gond baṇī nāmḏe▫o jī kī gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani) compositions of (ji) revered Naamdeo in Raag Gondd, (ghar-u 1) to be sung to the second beat. Invoking the one all-pervasive […]

SGGS pp 870-873, Gondd Kabir Ji, Shabads 1-11.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg Gond baṇī bẖagṯā kī.  Kabīr jī gẖar 1    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (bhagtaa = devotees) the sainits in Rag Gondd. Starting with that of (ji) revered Kabir, (ghar-u 1) to […]

SGGS pp 867-869, Gondd M; 5, Shabads 19-23.   Note: This Shabad uses the word ਨਾਰਾਇਣ (naaraain/naaraayan) copiously. It is a compound word of nar = men/creatures + aain = abode, i.e. abode of all creatures and refers to the Almighty. The word is originally from Hindu texts where it is mostly used for Vishnu […]

SGGS pp 866-867, Gondd M: 5, Shabads 14-18.   ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਬੰਦਨ ਕਰਤਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ॥ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਵਡ ਭਾਗਿ ॥੧॥ Gond mėhlā 5.  Ḏẖūp ḏīp sevā gopāl.  Anik bār banḏan karṯār.  Parabẖ kī saraṇ gahī sabẖṯi▫āg.  Gur suparsan bẖa▫e vad bẖāg. ||1||   […]

  SGGS pp 864-866, Gondd M; 5, Shabads 7-13     ਗੋਂਡਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥ Gond mėhlā 5.  Gur kī mūraṯ man mėh ḏẖi▫ān.  Gur kai sabaḏ manṯar man mān.  Gur ke cẖaran […]

SGGS pp 862-864, Gondd M: 5, Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg gond mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 1 Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions (mahla 5) of the fifth Guru in Rag Gondd, (chaupad-e) of four stanzas each (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking […]

SGGS pp 859-862, Gondd M: 4, Shabads 1-6. ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥    ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ. Rāg gond cẖa▫upḏe mėhlā 4 gẖar 1.   Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 857-858, Bilaaval Bhagats Kabir, Naamdev, Ravidas and Sadhna Ji. ਬਿਲਾਵਲੁ ॥ ਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ ॥ ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕਉ ਜਨ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਬੇਚਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval.  Ėniĥ mā▫i▫ā jagḏīs gusā▫ī ṯumĥre cẖaran bisāre.  Kicẖanṯ parīṯ na upjai jan ka▫o jan kahā karahi becẖāre. ||1|| rahā▫o.   Composition in […]

SGGS pp 855-857, Bilaaval Kabir Ji, Shabads 1-8.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੀ  ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval baṇī bẖagṯā kī.  Kabīr jī▫o kī    Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ gur parsāḏ.   Compositions of (bhagtaa = devotees) the saints in Raag Bilaaval. Starting with that (ki) of (jeeo) […]

SGGS pp 853-855, Bilaaval Ki Vaar M: 4, Paurris 10-13 of 13. ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਜਗਤੁ ਜਲੰਦਾ ਰਖਿ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥ ਜਿਤੁ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲੈਹੁ ਉਬਾਰਿ ॥ Salok mėhlā 3.  Jagaṯ jalanḏā rakẖ lai āpṇī kirpā ḏẖār.  Jiṯ ḏu▫ārai ubrai ṯiṯai laihu ubār.   (Slok) prologue (m: 3) by the third Guru:  O […]

SGGS pp 851-853, Bilaaval Ki Vaar M: 4, Paurris 6-9   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਜੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਬਖਸ ਕਰੇਇ ॥ ਓਪਾਵਾ ਸਿਰਿ ਓਪਾਉ ਹੈ ਨਾਉ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ Salok mėhlā 3.  Pūrai bẖāg saṯgur pā▫ī▫ai je har parabẖ bakẖas kare▫i.  Opāvā sir opā▫o hai nā▫o parāpaṯ ho▫e.   (Slok m: 3) prologue […]

SGGS pp 597-599, Soratth M: 1, Shabads 7-12.   ਸੋਰਠਿ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਿਉ ਮੀਨਾ ਬਿਨੁ ਪਾਣੀਐ ਤਿਉ ਸਾਕਤੁ ਮਰੈ ਪਿਆਸ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਰੇ ਮਨਾ ਜੋ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਸੁ ॥੧॥ Soraṯẖ mėhlā 1.  Ji▫o mīnā bin pāṇī▫ai ṯi▫o sākaṯ marai pi▫ās.  Ŧi▫o har bin marī▫ai re manā jo birthā jāvai sās. ||1||   Composition […]

SGGS pp 849-851, Bilaaval Ki Vaar Paurris 1-5.   ਬਿਲਾਵਲ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval kī vār mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Vaar) ballad in praise of the Almighty by the fourth Guru.   Invoking the One all pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: […]

SGGS pp 847-848, Bilawal M: 5, Chhants 3-5.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ                 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 5 cẖẖanṯ    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilavaal, (chhant) a song of longing for the Almighty: Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s […]

SGGS pp 845-846, Bilaaval M: 5, Chhants 1-2.     ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ                 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 5 cẖẖanṯ  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (chhant) song of love for the Almighty:  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. […]

SGGS pp 843-45, Bilaaval M: 1 and 4, Chhants 1-4.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਛੰਤ ਦਖਣੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bilāval mėhlā 1 cẖẖanṯ ḏakẖ▫ṇī  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru (chhant) song of love for the Almighty, (dakhni) in language of South Punjab:   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]


Search

Latest Comments