Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 901-902, Raamkali M: 9, Shabads 1-3.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥    ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੯ ਤਿਪਦੇ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāg rāmkalī mėhlā 9 ṯipḏe.   Invoking the all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. Composition of the ninth Guru in Raag Raamkali, (tipad-e) of three stanzas.   ਰੇ ਮਨ […]

SGGS pp 899-901, Raamkali M; 5, Shabads 52-60.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮਨੁ ਤੋਹਿ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਆ ਧੋਹਿ ॥ ਕੁਦਮ ਕਰੈ ਗਾਡਰ ਜਿਉ ਛੇਲ ॥ ਅਚਿੰਤੁ ਜਾਲੁ ਕਾਲੁ ਚਕ੍ਰੁ ਪੇਲ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Nā ṯan ṯerā nā man ṯohi.  Mā▫i▫ā mohi bi▫āpi▫ā ḏẖohi.  Kuḏam karai gādar ji▫o cẖẖel.  Acẖinṯ jāl kāl cẖakaro […]

SGGS pp 896-899, Raamkali M; 5, Shabads 45-51.   Note: In this Shabad, Bhagat Kabir Ji mentions some of the different names for God used by the Hindus and Muslims. However whereas the differences seem only because of the language used but causes the delusion that Gods of the Hindus and Muslims, i.e. of different […]

SGGS pp 894-896, Raamkali M: 5, Shabads 38-44.   Note: There are numerous temptations in the world-play which cause the human beings to forget instructions given to the soul by the Creator. The way to overcome the temptations is to ever follow the instructions of the guru to live by Divine virtues and commands as […]

SGGS pp 892-894, Raamkali M; 5, Shabads 32-37.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਤਿਆਗੈ ਰਤਨੁ ॥ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਤਾਹੂ ਕਾ ਜਤਨੁ ॥ ਸੋ ਸੰਚੈ ਜੋ ਹੋਛੀ ਬਾਤ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਟੇਢਉ ਜਾਤ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ka▫udī baḏlai ṯi▫āgai raṯan.  Cẖẖod jā▫e ṯāhū kā jaṯan.  So sancẖai jo hocẖẖī bāṯ.  Mā▫i▫ā mohi▫ā tedẖa▫o jāṯ. ||1||   Composition […]

SGGS pp 890-892, Raamkali M: 5, Shabads 25-31.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਜਾਨਾ ॥ ਮਨੁ ਅਸਮਝੁ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਤੀਆਨਾ ॥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਚੂਕਾ ਠਹਰਾਇਆ ॥ ਸਤਿ ਮਾਹਿ ਲੇ ਸਤਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Jo kicẖẖ karai so▫ī sukẖ jānā.  Man asmajẖ sāḏẖsang paṯī▫ānā.  Dolan ṯe cẖūkāṯẖėhrā▫i▫ā.  Saṯ māhi le saṯ samā▫i▫ā. ||1||   […]

SGGS pp 888-890, Raamkali M: 5, Shabads 19-24. ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ ॥ ਜੋ ਕਮਾਵਨੁ ਸੋਈ ਭੋਗ ॥ ਆਪਨ ਕਰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਧ ॥ ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਮਾਇਆ ਧੰਧ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ḏos na ḏījai kāhū log.  Jo kamāvan so▫ī bẖog.  Āpan karam āpe hī banḏẖ.  Āvan jāvan mā▫i▫ā ḏẖanḏẖ. ||1||   Composition of […]

SGGS pp 886-888, Raamkali M: 5, Shabads 12-18   ਰਾਗੁ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg rāmkalī mėhlā 5 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 884-886, Raamkali M; 5, Shabads 5-11   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ॥ ਜਿਨਿ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੁ ਜਗੁ ਲੂਟਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Angīkār kī▫ā parabẖ apnai bairī sagle sāḏẖe.  Jin bairī hai ih jag lūti▫ā ṯe bairī lai bāḏẖe. ||1||   Composition of the fifth […]

SGGS pp 882-883, Raamkali M: 4 and 5.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥ ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੋਇ ਲਗਹ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 4.  Saṯgur ḏa▫i▫ā karahu har melhu mere parīṯam parāṇ har rā▫i▫ā.  Ham cẖerī ho▫e lagah gur cẖarṇī jin […]

SGGS pp 880-881, Raamkali M: 3 and 4. ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāmkalī mėhlā 3 gẖar 1.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. Composition of the third Guru in Raag Raamkali, (ghar-u 1) to be sung to the […]

SGGS pp 878-879, Raamkali M: 1, Shabads 6-11.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ ਪਵਣੁ ਲਗੈ ਮਤੁ ਜਾਈ ॥ ਸਨਮੁਖ ਸਿਧ ਭੇਟਣ ਕਉ ਆਏ ਨਿਹਚਉ ਦੇਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 1.  Ham dolaṯ beṛī pāp bẖarī hai pavaṇ lagai maṯ jā▫ī.  Sanmukẖ siḏẖ bẖetaṇ ka▫o ā▫e nihcẖa▫o ḏėh vadi▫ā▫ī. ||1||   Composition […]

SGGS pp 592-594   ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਜਿਨ ਕੰਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਸਦਾ ਕਮਾਹਿ ॥ ਅਚਿੰਤੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹਿ ॥ Salok mėhlā 3.  Jin kaʼn▫u saṯgur bẖeti▫ā se har kīraṯ saḏā kamāhi.  Acẖinṯ har nām ṯin kai man vasi▫ā sacẖai sabaḏ samāhi.   Prologue by the third Guru. […]

SGGS pp 876-877, Raamkali M: 1, Shabads 1-5   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ Rāmkalī mėhlā 1 gẖar 1 cẖa▫upḏe Composition of the first Guru in Raag Raamkali, (chaupad-e) with four stanzas, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ […]

SGGS pp 873-875, Gondd Naamdev Ji and Ravidas Ji.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਕੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg gond baṇī nāmḏe▫o jī kī gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani) compositions of (ji) revered Naamdeo in Raag Gondd, (ghar-u 1) to be sung to the second beat. Invoking the one all-pervasive […]

SGGS pp 870-873, Gondd Kabir Ji, Shabads 1-11.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg Gond baṇī bẖagṯā kī.  Kabīr jī gẖar 1    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (bhagtaa = devotees) the sainits in Rag Gondd. Starting with that of (ji) revered Kabir, (ghar-u 1) to […]

SGGS pp 867-869, Gondd M; 5, Shabads 19-23.   Note: This Shabad uses the word ਨਾਰਾਇਣ (naaraain/naaraayan) copiously. It is a compound word of nar = men/creatures + aain = abode, i.e. abode of all creatures and refers to the Almighty. The word is originally from Hindu texts where it is mostly used for Vishnu […]

SGGS pp 866-867, Gondd M: 5, Shabads 14-18.   ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੂਪ ਦੀਪ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਬੰਦਨ ਕਰਤਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ॥ ਗੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਵਡ ਭਾਗਿ ॥੧॥ Gond mėhlā 5.  Ḏẖūp ḏīp sevā gopāl.  Anik bār banḏan karṯār.  Parabẖ kī saraṇ gahī sabẖṯi▫āg.  Gur suparsan bẖa▫e vad bẖāg. ||1||   […]

  SGGS pp 864-866, Gondd M; 5, Shabads 7-13     ਗੋਂਡਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਉ ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥੧॥ Gond mėhlā 5.  Gur kī mūraṯ man mėh ḏẖi▫ān.  Gur kai sabaḏ manṯar man mān.  Gur ke cẖaran […]

SGGS pp 862-864, Gondd M: 5, Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਗੋਂਡ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg gond mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 1 Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions (mahla 5) of the fifth Guru in Rag Gondd, (chaupad-e) of four stanzas each (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking […]


Search