Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 949-951, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 6-9.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਦਿਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥ Salok mėhlā 3.  Abẖi▫āgaṯ ehi na ākẖī▫an jin ke cẖiṯ mėh bẖaram.  Ŧis ḏai ḏiṯai nānkā ṯeho jehā ḏẖaram.   (Slok) prologue (M: 3) […]

SGGS pp 947-949, Raamkali Ki Vaar Paurris 1-5.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāmkalī kī vār mėhlā 3.  Joḏẖai vīrai pūrbāṇī kī ḏẖunī.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Vaar) a ballad in […]

SGGS pp 944-946, Raamkali M: 1, Sidh Gosatt, Paurris 55-73 of 73.   Note: In this composition below, the black fonts show questions of the Yogis and blue ones are replies of Guru Nanak.   ਕੁਬੁਧਿ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥ ਕਿਉ ਤਤੁ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ Kubuḏẖ cẖavāvai so kiṯ ṯẖā▫e.  Ki▫o ṯaṯ na […]

  SGGS pp 942-944, Raamkali M: 1, Sidh Gostt, Paurris 35-54.   Note: In this composition questions by the Sidhs are black, and answers of Guru Nanak in blue, font.   ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਲਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਖੈ ਰਤਨੁ ਸੁਭਾਇ ॥ Gurmukẖ raṯan lahai liv lā▫e.  Gurmukẖ parkẖai raṯan subẖā▫e.   (Gurmukh-i) one who follows […]

SGGS pp 940-942, Raamkali M: 1, Sidh Gostt, Paurris 21-34.   Note: IN the text below, black fonts are statements or questions by the Yogis and blue fonts are views of guru Nanak.   ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ॥ Āḏ […]

  SGGS pp 938-940, Raamkali M; 1, Sidh Gostt paurris 1-20 of 73. Note 1: Guru Nanak, the first Sikh Guru travelled to many places in order to interact with people of other faiths. He had two encounters with the Hindu ascetics called Yogis or Sidhs, one in the Himalayas/Sumer Parbat and the other at […]

SGGS pp 936-938, Raamkali M: 1, Dakhani, Oankaar, Paurris 43-54 of 54. ਜੋ ਆਵਹਿ ਸੇ ਜਾਹਿ ਫੁਨਿ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਉਤਾਹਿ ॥ Jo āvahi se jāhi fun ā▫e ga▫e pacẖẖuṯāhi.  Lakẖ cẖa▫orāsīh meḏnī gẖatai na vaḏẖai uṯāhi.   (Jo) those who (aavah-i = come) are born, (s-e) they (jaah-i […]

SGGS pp 934-936, Raamkali M: 1, Dakhni, Oankaar, Paurris 33-42.   Note: The next stanza talks of (tarvar-u) a tree and (pankh/pankhi) birds. The birds come and sit on the tree for rest. When they notice something to eat they fly there. Sometimes the grains are baits thrown by the hunters with a net ready […]

SGGS pp 932-934, Raamkali M: 1, Dakhni, Oankaar Paurris 18-32.   ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥ Kām kroḏẖ kā▫i▫ā ka▫o gālai.  Ji▫o kancẖan sohāgā dẖālai.  Kas kasvatī sahai so ṯā▫o.  Naḏar sarāf vannī sacẖṛā▫o.   Submission to Divine commands (gaalai = […]

SGGS pp 929-932, Raamkali M: 1 Dakhni, Oankaar, Paurris 1-17.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ                                                          ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 1 ḏakẖ▫ṇī o▫ankār  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition named Oankaar of the first Guru in Raagini Raamkali Dakhni.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   […]

SGGS pp 927-929, Raamkali M: 5, Ruti (seasons).   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਰੁਤੀ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 ruṯī salok  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (rutee) seasons in a year.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: This […]

SGGS p 924-927, Raamkali M: 5, Chhants 1-4.     ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 cẖẖanṯ    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (chhant) song of love for the Almighty.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. […]

SGGS pp 923-924, Ramkali Sad.   ਰਾਮਕਲੀ ਸਦੁ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī saḏu    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   The composition Sad or the call.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: When the third Guru Amar Das Ji received the call from the Almighty of completion […]

SGGS pp 921-922, Anand Sahib, Paurris 29-40 of 40.   Note: In this Paurri 29, the third Guru describes two types of restlessness – of the fetus due to heat of the mother’s womb and by attachment to the world-play, and says they are alike. The way the fetus develops by the laws or will […]

SGGS pp 919-921, Anand Sahib Paurris 15-28.   ਜਿਉ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰੁ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ॥ ਜਿਵ ਤੂ ਚਲਾਇਹਿ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਜਿਨਾ ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮਿ ਲਾਇਹਿ ਸਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੇ ॥ Ji▫o ṯū cẖalā▫ihi ṯiv cẖalah su▫āmī hor ki▫ā jāṇā guṇ ṯere.  Jiv ṯū cẖalā▫ihi ṯivai cẖalah […]

SGGS pp 917-919, Anand Sahib Paurris 1-14.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 3 ananḏ     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Note 1: This composition titled Anand is revenently called Anand Sahib, or the revered Song of Bliss/happiness. It seems to have been recited by the third Guru Amardas on the […]

SGGS pp 914-916, Raamkali M: 5, Asttpadees 4-8 of 8.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਦਾਵਾ ਅਗਨਿ ਰਹੇ ਹਰਿ ਬੂਟ ॥ ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ ॥ ਜਾ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਿਮਰਤ ਭਉ ਜਾਇ ॥ ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੧॥ Rāmkalī mėhlā 5.  Ḏāvā agan rahe har būt.  Māṯ garabẖ sankat ṯe cẖẖūt.  Jā kā nām simraṯ […]

  c   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 asatpaḏī▫ā  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Raamkali, (asttpadeeaa) of eight stanzas each.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: In this Shabad, the fifth Guru says people […]

SGGS pp 910-912, Raamkali M: 3, Asttpadees 3-5.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਕਹਣਾ ਕਛੂ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ॥ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Rāmkalī mėhlā 3.  Har kī pūjā ḏulambẖ hai sanṯahu kahṇā kacẖẖū na jā▫ī. ||1|| Sanṯahu gurmukẖ pūrā pā▫ī.  Nāmo pūj karā▫ī. ||1|| rahā▫o. […]

SGGS pp 908-910, Raamkali M: 3, Asttpadees 1-2.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 3 asatpaḏī▫ā     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the third Guru (asttpadeeaa) of eight stanzas each.     Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Note: Any Shabad with eight or […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145