Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 966-968, Raamkali Ki Vaar by Balvandd and Sataa.   ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਆਖੀ                                 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī kī vār rā▫e Balvand ṯathā Saṯai dūm ākẖī    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Vaar) a ballad in praise of the gurus in Raag Raamkali (aakhi = said) sung by (ddoom-i) […]

SGGS pp 963-966, Raamkali Ki Vaar M: 5, Paurris 14-22 of 22.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥ ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥ Salok mėhlā 5.  Usṯaṯ ninḏā Nānak jī mai habẖ vañā▫ī cẖẖoṛi▫ā habẖ kijẖ ṯi▫āgī.  Habẖe sāk kūṛāve diṯẖe ṯa▫o […]

  SGGS pp 961-963, Raamkali Ki Vaar M: 5, Paurris 9-13.   ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗਿ ਵਿਹਾਵੇ ॥ ਤੁਧਹੁ ਭੁਲੇ ਸਿ ਜਮਿ ਜਮਿ ਮਰਦੇ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਨਿ ਹਾਵੇ ॥੧॥ Salok mėhlā 5.  Hohu kirpāl su▫āmī mere sanṯāʼn sang vihāve.  Ŧuḏẖhu bẖule sė jam jam marḏe ṯin kaḏe na cẖukan hāve. […]

SGGS pp 959-961, Raamkali Ki Vaar M: 5, Paurris 6-8.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਹਰਣਾਖੀ ਕੂ ਸਚੁ ਵੈਣੁ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਤਉ ਕਰੇ ਉਧਾਰਣੁ ॥ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਤੁਮ ਸੁਣਹੁ ਛਬੀਲੀ ਪਿਰੁ ਤੈਡਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਣੁ ॥ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ ਰਚਾਇਓ ਦਸਿ ਵਿਖਾ ਮੈ ਕਾਰਣੁ ॥ Salok mėhlā 5.  Harṇākẖī kū sacẖ vaiṇ suṇā▫ī jo ṯa▫o kare uḏẖāraṇ.  Sunḏar […]

SGGS pp 957-959, Raamkali Ki Vaar M: 5, Paurris 1-5.   ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫                                                                   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī kī vār mėhlā 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Vaar) a ballad in praise of the Almighty in Raag Raamkali by the fifth Guru.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the […]

SGGS pp 955-956, Raamkali Ki Vaar , M: 3, Paurris 18-21 of 21.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਤਿਨਾ ਭਿ ਰੋਜੀ ਦੇਇ ॥ Salok mėhlā 2.  Nānak cẖinṯā maṯ karahu cẖinṯā ṯis hī he▫e. Jal mėh janṯ upā▫i▫an ṯinā bẖė rojī ḏe▫e.   (Slok) […]

SGGS pp 953-955, Raamkali Ki Vaar, Paurris 13-17.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਣਾ ॥ ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲਖਣ ਹੈ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਣਾ ॥ ਮੂਰਖੁ ਓਹੁ ਜਿ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਣਾ ॥ ਏਤੁ ਕਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ॥ Salok mėhlā 3.  Mūrakẖ hovai so suṇai mūrakẖ […]

SGGS pp 951-953, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 10-12.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥ Salok mėhlā 3.  Bābāṇī▫ā kahāṇī▫ā puṯ sapuṯ karen.  Jė saṯgur bẖāvai so man lain se▫ī karam karen.   (Slok) prologue (M: 3) by the third Guru. (Kahaaneeaa) […]

SGGS pp 949-951, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 6-9.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਦਿਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥ Salok mėhlā 3.  Abẖi▫āgaṯ ehi na ākẖī▫an jin ke cẖiṯ mėh bẖaram.  Ŧis ḏai ḏiṯai nānkā ṯeho jehā ḏẖaram.   (Slok) prologue (M: 3) […]

SGGS pp 947-949, Raamkali Ki Vaar Paurris 1-5.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāmkalī kī vār mėhlā 3.  Joḏẖai vīrai pūrbāṇī kī ḏẖunī.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Vaar) a ballad in […]

SGGS pp 944-946, Raamkali M: 1, Sidh Gosatt, Paurris 55-73 of 73.   Note: In this composition below, the black fonts show questions of the Yogis and blue ones are replies of Guru Nanak.   ਕੁਬੁਧਿ ਚਵਾਵੈ ਸੋ ਕਿਤੁ ਠਾਇ ॥ ਕਿਉ ਤਤੁ ਨ ਬੂਝੈ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥ Kubuḏẖ cẖavāvai so kiṯ ṯẖā▫e.  Ki▫o ṯaṯ na […]

  SGGS pp 942-944, Raamkali M: 1, Sidh Gostt, Paurris 35-54.   Note: In this composition questions by the Sidhs are black, and answers of Guru Nanak in blue, font.   ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਤਨੁ ਲਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਖੈ ਰਤਨੁ ਸੁਭਾਇ ॥ Gurmukẖ raṯan lahai liv lā▫e.  Gurmukẖ parkẖai raṯan subẖā▫e.   (Gurmukh-i) one who follows […]

SGGS pp 940-942, Raamkali M: 1, Sidh Gostt, Paurris 21-34.   Note: IN the text below, black fonts are statements or questions by the Yogis and blue fonts are views of guru Nanak.   ਆਦਿ ਕਉ ਕਵਨੁ ਬੀਚਾਰੁ ਕਥੀਅਲੇ ਸੁੰਨ ਕਹਾ ਘਰ ਵਾਸੋ ॥ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਅਲੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ ॥ Āḏ […]

  SGGS pp 938-940, Raamkali M; 1, Sidh Gostt paurris 1-20 of 73. Note 1: Guru Nanak, the first Sikh Guru travelled to many places in order to interact with people of other faiths. He had two encounters with the Hindu ascetics called Yogis or Sidhs, one in the Himalayas/Sumer Parbat and the other at […]

SGGS pp 936-938, Raamkali M: 1, Dakhani, Oankaar, Paurris 43-54 of 54. ਜੋ ਆਵਹਿ ਸੇ ਜਾਹਿ ਫੁਨਿ ਆਇ ਗਏ ਪਛੁਤਾਹਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ ਘਟੈ ਨ ਵਧੈ ਉਤਾਹਿ ॥ Jo āvahi se jāhi fun ā▫e ga▫e pacẖẖuṯāhi.  Lakẖ cẖa▫orāsīh meḏnī gẖatai na vaḏẖai uṯāhi.   (Jo) those who (aavah-i = come) are born, (s-e) they (jaah-i […]

SGGS pp 934-936, Raamkali M: 1, Dakhni, Oankaar, Paurris 33-42.   Note: The next stanza talks of (tarvar-u) a tree and (pankh/pankhi) birds. The birds come and sit on the tree for rest. When they notice something to eat they fly there. Sometimes the grains are baits thrown by the hunters with a net ready […]

SGGS pp 932-934, Raamkali M: 1, Dakhni, Oankaar Paurris 18-32.   ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਾਲੈ ॥ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ ॥ ਕਸਿ ਕਸਵਟੀ ਸਹੈ ਸੁ ਤਾਉ ॥ ਨਦਰਿ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ ॥ Kām kroḏẖ kā▫i▫ā ka▫o gālai.  Ji▫o kancẖan sohāgā dẖālai.  Kas kasvatī sahai so ṯā▫o.  Naḏar sarāf vannī sacẖṛā▫o.   Submission to Divine commands (gaalai = […]

SGGS pp 929-932, Raamkali M: 1 Dakhni, Oankaar, Paurris 1-17.   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ਓਅੰਕਾਰੁ                                                          ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 1 ḏakẖ▫ṇī o▫ankār  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition named Oankaar of the first Guru in Raagini Raamkali Dakhni.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   […]

SGGS pp 927-929, Raamkali M: 5, Ruti (seasons).   ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਰੁਤੀ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 ruṯī salok  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (rutee) seasons in a year.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: This […]

SGGS p 924-927, Raamkali M: 5, Chhants 1-4.     ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੫ ਛੰਤ  ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī mėhlā 5 cẖẖanṯ    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Raamkali, (chhant) song of love for the Almighty.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145