Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1182-1184, Basant M: 5, Shabads 8-13   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਿਸੁ ਤੂ ਸੇਵਿ ਜਿਨਿ ਤੂ ਕੀਆ ॥ ਤਿਸੁ ਅਰਾਧਿ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਦੀਆ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਚਾਕਰੁ ਹੋਹਿ ਫਿਰਿ ਡਾਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕਰਿ ਪੋਤਦਾਰੀ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 5.  Ŧis ṯū sev jin ṯū kī▫ā.  Ŧis arāḏẖ jin jī▫o […]

SGGS pp 1180-1182, Basant M: 5, Shabads 1-7.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ mėhlā 5 gẖar 1 ḏuṯuke       Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Basant, (dutukey) stanzas of two lines each.   Invoking the One all-pervasive Creator who is known with the true guru’s […]

SGGS pp 1177-1179, Basant M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਇਕ ਤੁਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg basanṯ mėhlā 4 gẖar 1 ik ṯuke  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Basant, (ik tukey) stanzas of one line, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    […]

SGGS pp 1175-1177, Basant M: 3, Shabads 10-18.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਠਉਰ ਨ ਪਾਈ ॥ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 3.  Bin karmā sabẖ bẖaram bẖulā▫ī.  Mā▫i▫ā mohi bahuṯ ḏukẖ pā▫ī. Manmukẖ anḏẖe ṯẖa▫ur na pā▫ī.  Bistā kā kīṛā […]

SGGS pp 1172-1175, Basant M: 3, Shabads 1-9.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਦੁਤੁਕੇ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Basanṯ mėhlā 3 gẖar 1 ḏuṯuke      Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raag Basant, (dutukey) with stanzas of two lines each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the […]

SGGS pp 1170-1172, Basant M: 1, Shabads 7-12.   ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤਿ ਕਰੇ ਸਾਜਿ ॥ ਸਚੁ ਆਪਿ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਜੁ ਰਾਜਿ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਊਤਮ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਸਾਇਣੁ ਸਹਜਿ ਆਥਿ ॥੧॥ Basanṯ mėhlā 1.  Āpe kuḏraṯ kare sāj.  Sacẖ āp nibeṛe rāj rāj.  Gurmaṯ ūṯam sang sāth.  Har nām rasā▫iṇ sahj āth. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1168-1170, Basant M: 1, Shabads 1-6   ਰਾਗੁ ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ਦੁਤੁਕੇ    ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥   Rāg basanṯ mėhlā 1 gẖar 1 cẖa▫upḏe ḏuṯuke  Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Compositions (mahla […]

SGGS pp 1165-1167, Bharau Namdev Ji and Ravidas Ji.   ਸੁਲਤਾਨੁ ਪੂਛੈ ਸੁਨੁ ਬੇ ਨਾਮਾ ॥ ਦੇਖਉ ਰਾਮ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਕਾਮਾ ॥੧॥ Sulṯān pūcẖẖai sun be nāmā.  Ḏekẖ▫a▫u rām ṯumĥāre kāmā. ||1||   (Sultaan) the king, having heard that Namdev had revived a Brahmin, (poochhai = asks) says: (Sun-u) listen (bey) o (naama) Namdev, (deykhau) I want […]

SGGS 1163-1165, Bhairau Namdev Ji Shabads 1-9.   ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਘਰੁ ੧     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo baṇī nāmḏe▫o jī▫o kī gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani) composition of (jeeo) revered (naamdeo) Namdev in Raag Bhairau, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may […]

SGGS pp 1160-1163, Bhairau Kabir Ji, Shabads 13-20.   Note: In this Shabad Kabir Ji says that succumbing to temptations causes suffering and everyone is subject to them. He gives examples on the subject from nature. Ability to overcome them can be attained by following the guru’s teachings.   ਜਲ ਮਹਿ ਮੀਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੇਧੇ […]

SGGS pp 1157-1160, Bhairau Kabir Ji, Shabads 1-12.   ਭੈਰਉ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਘਰੁ ੧   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo baṇī bẖagṯā kī.  Kabīr jī▫o gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (bhagtaa) the devotees/saints in Raag Bhairau, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the one all-pervasive Creator who […]

SGGS pp 1155-1157, Bhairau M; 5, Asttpadees 4-6.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo mėhlā 5 asatpaḏī▫ā gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raag Bhairau, (asttpadeeaa) of eight stanzas, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Almighty who […]

SGGS pp 1153-1155, Bahirau M: 1 and 3, Asttpadees 1-3.   ਭੈਰਉ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo asatpaḏī▫ā mėhlā 1 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ     Composition of the first Guru in Raag Bhairau, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.    Invoking the One all-pervasive Almighty who may […]

SGGS pp 1150-1153, Bhairau M: 5, Shabads 49-57   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਕਿਛੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ ਨਾਮੁ ਸੁਣਤ ਜਮੁ ਦੂਰਹੁ ਭਾਗੈ ॥ ਨਾਮੁ ਲੈਤ ਸਭ ਦੂਖਹ ਨਾਸੁ ॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਹਰਿ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Nām laiṯ kicẖẖ bigẖan na lāgai.  Nām suṇaṯ jam ḏẖūrahu bẖāgai. Nām laiṯ sabẖ ḏūkẖah nās.  Nām japaṯ […]

SGGS pp 1147-1150, Bhairau M: 5, Shabads 42-48.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਤਿਆਗਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ Bẖairo mėhlā 5.  Gur mil ṯi▫āgi▫o ḏūjā bẖā▫o.  Gurmukẖ japi▫o har kā nā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Bhairau. Since (mil-i) finding (gur) the guru and following his teachings, […]

SGGS pp 1145-1147, Bhairau M: 5, Shabads 35-41.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਬੇਦ ਅਰੁ ਨਾਦ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਰੇ ਕਾਜ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ॥ ਨਾਮੁ ਹਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Nām hamārai beḏ ar nāḏ.  Nām hamārai pūre kāj.  Nām hamārai pūjā ḏev.  Nām hamārai gur kī sev. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1143-1145, Bhairau M: 5, Shabads 28-34   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਿਤਵਤ ਪਾਪ ਨ ਆਲਕੁ ਆਵੈ ॥ ਬੇਸੁਆ ਭਜਤ ਕਿਛੁ ਨਹ ਸਰਮਾਵੈ ॥ ਸਾਰੋ ਦਿਨਸੁ ਮਜੂਰੀ ਕਰੈ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਵੇਲਾ ਬਜਰ ਸਿਰਿ ਪਰੈ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Cẖiṯvaṯ pāp na ālak āvai.  Besu▫ā bẖajaṯ kicẖẖ nah sarmāvai.  Sāro ḏinas majūrī karai.  Har simran kī velā […]

SGGS pp 1141-1143, Bhairau M: 5, Shabads 21-27   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਭਿ ਦੁਖ ਭੰਜ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀ ॥ ਚੀਤਿ ਆਵੈ ਤਾਂ ਕਬਹਿ ਨ ਝੂਰੀ ॥੧॥ Bẖairo mėhlā 5.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn mahā anand.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn sabẖ ḏukẖ bẖanj.  Cẖīṯ āvai ṯāʼn sarḏẖā pūrī.  Cẖīṯ […]

SGGS P 1138-1141, Bhairau M: 5, Shabads 14-20.   ਰਾਗੁ ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bẖairo mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Bhairau, (chaupadey) of four stanzas each (ghar-u 2) to be sung to the first beat.   Invoking […]

SGGS pp 1136-1138, Bhairau M: 5, Shabads 1-13.   ਭੈਰਉ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧         ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bẖairo mėhlā 5 gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Bhairau, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]


Search