Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 1003-1006, Maroo M: 5, Shabads 17-23.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪          ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 4) to be sung to the fourth beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1001-1003, Maroo M: 5, Shabads 10-16.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 3  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 3) to be sung to the third beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 998-1001, Maaroo M: 5, Shabads 1-9.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 5 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 996-998, Maaroo M: 4, Shabads 5-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਵਡਭਾਗੀਆ ਹਰਿ ਉਤਮ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਾ ਮਨਿ ਪਰਤੀਤਿ ਹੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੀ ॥੧॥ Mārū mėhlā 4.  Har har kathā suṇā▫e parabẖ gurmaṯ har riḏai samāṇī.  Jap har har […]

SGGS pp 995-996, Maaroo M: 4, Shabads 1-4.     ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨                    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 4 gẖar 2  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition (mahla 4) of the fourth Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 2) to be sung to the second beat.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be […]

SGGS pp 993-995, Maaroo M: 3, Shabads 1-5.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧                             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū mėhlā 3 gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raag Maaroo, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the […]

SGGS pp 991-993, Maaroo M: 1, Shabads 7-12.   Note: Guru Nanak challenged the rulers, the priestly classes of Hindus, Muslims and the Yogis and the social system. His views were so revolutionary for the time that some people thought he was crazy. In this Shabad, he mentions this and describes what being mad means […]

SGGS pp 989-991, Maaroo M: 1, Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ Rāg mārū mėhlā 1 gẖar 1 cẖa▫upḏe   Compositions (mahla 1) of the first Guru in Raag Maali Gaurra, (chaupad-e) with four stanzas each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ […]

SGGS pp 986-988, Maali Gaurra M: 5 and Namdev Ji   ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੫    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mālī ga▫uṛā mėhlā 5    Ik▫oaʼnkār saṯgur prasāḏ.   Composition (mahla 5) of the fifth Guru in Raag Maali Gaurra.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known (satigur) with the true guru’s (prasaad-i) grace/guidance   […]

SGGS pp 984-986, Maali Gaurra M: 4, Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਮਾਲੀ ਗਉੜਾ ਮਹਲਾ ੪ Rāg mālī ga▫uṛā mėhlā 4   Composition (mahla 4) of the fourth Guru in Raag Maali Gaurra.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl […]

SGGS pp 982-983, Natt M: 4, Asttpadees 4-6.   ਨਟ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ॥ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰੁ ਤਦੂਐ ਪਕਰਿ ਚਲਾਇਓ ਕਰਿ ਊਪਰੁ ਕਢਿ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Nat mėhlā 4.  Rām gur saran parabẖū rakẖvāre.  Ji▫o kuncẖar ṯaḏū▫ai pakar cẖalā▫i▫o kar ūpar kadẖ nisṯāre. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fourth Guru in […]

SGGS pp 980-982, Natt M: 4, Asttpadees 1-3.   ਨਟ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੪   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Nat asatpaḏī▫ā mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in Raag Natt, (asttpadeeaa) of eight stanzas each.  Invoking the all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.   ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਤਨਿ […]

SGGS pp 978-980, Natt Naaraain M: 5, Shabads 1-10   ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੫   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg nat nārā▫in mėhlā 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of (mahla 5) the fourth Guru in Raag Natt Naarain.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.   ਰਾਮ ਹਉ […]

SGGS pp 977-978, Natt Naarain M: 4, Shabads 7-9.   ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪ ਪੜਤਾਲ   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Nat nārā▫in mėhlā 4 paṛ▫ṯāl  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of (mahla 4) the fourth Guru in Raag Natt Naarain, to be sung (parrtaal) in varying beats. Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 975-977, Natt Naaraain M: 4 Shabads 1-6.   ਰਾਗੁ ਨਟ ਨਾਰਾਇਨ ਮਹਲਾ ੪      ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg nat nārā▫in mėhlā 4  Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Composition (mahla 4) of the fourth Guru in […]

SGGS pp 972-974, Raamkali Namdev Ji, Ravidas Ji and Beni Ji.   ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਉ ਜੀਉ ਕੀ ਰਾਮਕਲੀ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Baṇī nāmḏe▫o jī▫o kī rāmkalī gẖar 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Baani = words) composition of (jeeo) revered (namdeo) Namdev in Raag Raamkali, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking […]

SGGS pp 970-972, Raamkali Kabir Ji, Shabads 8-12.   ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਭੀਤਰਿ ਜਨਮਿ ਕਵਨ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਭਵ ਨਿਧਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇਆ ॥੧॥ Kavan kāj sirje jag bẖīṯar janam kavan fal pā▫i▫ā.  Bẖav niḏẖ ṯaran ṯāran cẖinṯāman ik nimakẖ na ih man lā▫i▫ā. ||1||   O human being, […]

SGGS p 968-970, Raamkali Kabir Ji, Shabads 1-7.   ਰਾਮਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀਉ                       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī baṇī bẖagṯā kī.  Kabīr jī▫o  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of (bhagta) the devotees/saints in Raag Raamkali. Commencing with (ji) revered Kabir. Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s […]

SGGS pp 966-968, Raamkali Ki Vaar by Balvandd and Sataa.   ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਲਵੰਡਿ ਤਥਾ ਸਤੈ ਡੂਮਿ ਆਖੀ                                 ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāmkalī kī vār rā▫e Balvand ṯathā Saṯai dūm ākẖī    Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Vaar) a ballad in praise of the gurus in Raag Raamkali (aakhi = said) sung by (ddoom-i) […]

SGGS pp 963-966, Raamkali Ki Vaar M: 5, Paurris 14-22 of 22.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈ ਹਭ ਵਞਾਈ ਛੋੜਿਆ ਹਭੁ ਕਿਝੁ ਤਿਆਗੀ ॥ ਹਭੇ ਸਾਕ ਕੂੜਾਵੇ ਡਿਠੇ ਤਉ ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ ॥੧॥ Salok mėhlā 5.  Usṯaṯ ninḏā Nānak jī mai habẖ vañā▫ī cẖẖoṛi▫ā habẖ kijẖ ṯi▫āgī.  Habẖe sāk kūṛāve diṯẖe ṯa▫o […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145