Archive for April, 2010

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik Oankaar satigur prasaadi. One all-pervasive God who may be known with the true guru’s grace. ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ Sirīrāg mėhlā 1 gẖar 3. Bani of the first guru in Rag Sirirag to be sung in the third clef (beat). ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੀਆ ॥ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਭੋਗੀਆ […]

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Sirīrāg mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Sirirag. Note*: In this Ashtpadi the fifth guru pictures two types of situations in which the mortals are placed. It has nine verses. The first four deal with examples of want/ suffering and the next four with those of plenty/ enjoyment. […]

ਸਿਰੀਰਾਗੁਮਹਲਾ ੩॥ Sirīrāg mėhlā 3. Bani of the third Guru in Rag Sirirag. ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ॥ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਨਹੀ ਬੂਝਹਿ ਬਿਰਥਾਜਨਮੁ ਗਵਾਏ॥ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ॥੧॥ Mā▫i▫ā moh merai parabẖ kīnā āpe bẖaram bẖulā▫e. Manmukẖ karam karahi nahī būjẖėh birthā janam gavā▫e. Gurbāṇī is jag mėh […]

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ Sirīrāg mėhlā 3 gẖar 1 asatpaḏī▫ā. Bani of the third Guru in Rag Sirirag to be sung in the first clef (beat). ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ. Invoking the One all pervasive Creator who may be understood with the guru’s grace. ਗੁਰਮੁਖਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਭਗਤਿ ਕੀਜੈ ਬਿਨੁ […]

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ Sirīrāg mėhlā 1. Bani of the first Guru in Rag Sirirag. ਡੂੰਗਰੁ ਦੇਖਿ ਡਰਾਵਣੋ ਪੇਈਅੜੈ ਡਰੀਆਸੁ ॥ ਊਚਉ ਪਰਬਤੁ ਗਾਖੜੋ ਨਾ ਪਉੜੀ ਤਿਤੁ ਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਿ ਮੇਲੀ ਤਰੀਆਸੁ ॥੧॥ Dūngar ḏekẖ darāvṇo pe▫ī▫aṛai darī▫ās. Ūcẖa▫o parbaṯ gākẖ▫ṛo nā pa▫oṛī ṯiṯ ṯās. Gurmukẖ anṯar jāṇi▫ā gur melī ṯarī▫ās. ||1|| […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145