Archive for September, 2010

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ga▫oṛī mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Gauri. ਮਾਤੋ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਮਾਤੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Māṯo har rang māṯo. ||1|| rahā▫o. If you want to be (maato) intoxicated do it with (har rang) Divine love – be absorbed in the Creator. 1. Pause and contemplate. ਓ‍ੁਹੀ ਪੀਓ ਓ‍ੁਹੀ […]

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ga▫oṛī mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Gauri. ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉਮੈ ਤੋਰੈ ॥ਇਸੁ ਮੀਠੀ ਤੇ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Hai ko▫ī aisā ha▫umai ṯorai. Is mīṯẖī ṯe ih man horai. ||1|| rahā▫o. (Hai koi) is there (koi) any one (aisa) who (torai = breaks) can […]

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ga▫oṛī mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Gauri. ਜੀਅਰੇ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ਨਾਮ ਕਾ ॥ਅਵਰੁ ਜਿ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ ਤਿਨ ਮਹਿ ਭਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Jī▫are olĥā nām kā. Avar jė karan karāvano ṯin mėh bẖa▫o hai jām kā. ||1|| rahā▫o. O (jiare) my mind, (ola) take support/rely […]

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ga▫oṛī mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Gauri. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸੁਰ ਮਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ ॥ਜਿਨਿ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਰਿ ਤਾ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪੀਜੈ ਰੇ ॥੧॥ਰਹਾਉ ॥ Pārbarahm pūran parmesur man ṯā kī ot gahījai re. Jin ḏẖāre barahmand kẖand har ṯā ko nām japījai re. […]

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ga▫oṛī mėhlā 5. Bani of the fifth Guru in Rag Gauri. Note*: This Shabad uses the terminology employed by the Yogis. It brings out how, real Jog/Yog which means union with the Divine, may be attained instead of exhibition as done by the Yogis. ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਸੁਨਿ ਆਇਓ ਗੁਰ ਤੇ ॥ਮੋ […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145