Archive for February, 2014

SGGS pp 826-828, Bilaaval M; 5, Shabads 113-122. Note: The fifth Guru left Amritsar because of antagonism of his elder brother and went to a place named Vaddaali. With Divine grace things settled down and he came back along-with the Sikhs. This Shabad seems to be a thanksgiving to the Almighty. ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ […]

SGGS pp 824-826, Bilaaval M: 5, Shabads 101-112.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੀਰਉ ਦੇਖਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਰੰਗਾ ॥ ਤੁਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੂਹੀ ਵਸਹਿ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval mėhlā 5.  Ḏẖīra▫o ḏekẖ ṯumĥārai rangā.  Ŧuhī su▫āmī anṯarjāmī ṯūhī vasėh sāḏẖ kai sangā. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Bilaaval: (D-ekh-i) Seeing […]

SGGS pp 822-824, Bilaaval M: 5, Shabads 89-100.   ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲੀ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੋ ਮਨਹਿ ਅਧਾਰੋ ਚੀਤਿ ਚਿਤਵਉ ਜੈਸੇ ਪਾਨ ਤੰਬੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Bilāval mėhlā 5.  Har har nām apār amolī.  Parān pi▫āro manėh aḏẖāro cẖīṯ cẖiṯva▫o jaise pān ṯambolī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in […]

SGGS pp 820-822, Bilaaval M: 5, Shabads 81-88   ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੬   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bilāval mėhlā 5 cẖa▫upḏe ḏupḏe gẖar 6     Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (chaupad-e) of four stanzas and (dupad-e) two stanzas, (ghar-u 6) to be sung to […]

SGGS pp 817-820, Bilaaval M: 5, Shabads 65-80.   ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੫   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg bilāval mėhlā 5 ḏupḏe gẖar 5  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Compositions of the fifth Guru in Raag Bilaaval, (dupadey) of two stanzas, (ghar-u 5) to be sung to the fifth beat.   Invoking the One all-pervasive […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145