Archive for December, 2014

SGGS pp 955-956, Raamkali Ki Vaar , M: 3, Paurris 18-21 of 21.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤਿ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੇਇ ॥ ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਅਨੁ ਤਿਨਾ ਭਿ ਰੋਜੀ ਦੇਇ ॥ Salok mėhlā 2.  Nānak cẖinṯā maṯ karahu cẖinṯā ṯis hī he▫e. Jal mėh janṯ upā▫i▫an ṯinā bẖė rojī ḏe▫e.   (Slok) […]

SGGS pp 953-955, Raamkali Ki Vaar, Paurris 13-17.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਮੂਰਖੁ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਣੈ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਹਣਾ ॥ ਮੂਰਖ ਕੇ ਕਿਆ ਲਖਣ ਹੈ ਕਿਆ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰਣਾ ॥ ਮੂਰਖੁ ਓਹੁ ਜਿ ਮੁਗਧੁ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰੇ ਮਰਣਾ ॥ ਏਤੁ ਕਮਾਣੈ ਸਦਾ ਦੁਖੁ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਰਹਣਾ ॥ Salok mėhlā 3.  Mūrakẖ hovai so suṇai mūrakẖ […]

SGGS pp 951-953, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 10-12.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਬਾਬਾਣੀਆ ਕਹਾਣੀਆ ਪੁਤ ਸਪੁਤ ਕਰੇਨਿ ॥ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੁ ਮੰਨਿ ਲੈਨਿ ਸੇਈ ਕਰਮ ਕਰੇਨਿ ॥ Salok mėhlā 3.  Bābāṇī▫ā kahāṇī▫ā puṯ sapuṯ karen.  Jė saṯgur bẖāvai so man lain se▫ī karam karen.   (Slok) prologue (M: 3) by the third Guru. (Kahaaneeaa) […]

SGGS pp 949-951, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 6-9.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਅਭਿਆਗਤ ਏਹਿ ਨ ਆਖੀਅਨਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਮਹਿ ਭਰਮੁ ॥ ਤਿਸ ਦੈ ਦਿਤੈ ਨਾਨਕਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹਾ ਧਰਮੁ ॥ Salok mėhlā 3.  Abẖi▫āgaṯ ehi na ākẖī▫an jin ke cẖiṯ mėh bẖaram.  Ŧis ḏai ḏiṯai nānkā ṯeho jehā ḏẖaram.   (Slok) prologue (M: 3) […]

SGGS pp 947-949, Raamkali Ki Vaar M: 3, Paurris 1-5.   ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥  ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੋਧੈ ਵੀਰੈ ਪੂਰਬਾਣੀ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.  Rāmkalī kī vār mėhlā 3.  Joḏẖai vīrai pūrbāṇī kī ḏẖunī.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Vaar) a […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145