Archive for June, 2015

SGGS pp 1028-1031, Maroo M: 1, Sohaley 9-10.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਸੁਰ ਸਘਾਰਣ ਰਾਮੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਨਾਲੇ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਮੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਿਖੁ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Asur sagẖāraṇ rām hamārā.  Gẖat gẖat rama▫ī▫ā rām pi▫ārā.  Nāle alakẖ na lakẖī▫ai mūle gurmukẖ likẖ vīcẖārā he. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1026-1028, Maaroo M:1, Sohaley 7-8.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੇ ਗੁਬਾਰੈ ॥ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ॥ ਧੁੰਧੂਕਾਰਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤਦਿ ਧੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Keṯe jug varṯe gubārai.  Ŧāṛī lā▫ī apar apārai.  Ḏẖunḏẖūkār nirālam baiṯẖā nā ṯaḏ ḏẖanḏẖ pasārā he. ||1||   Composition of the first Guru in […]

SGGS pp 1024-1026, Maroo M: 1, Solahey 5-6.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੈ ਮੇਲੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Sācẖai mele sabaḏ milā▫e.  Jā ṯis bẖāṇā sahj samā▫e.  Ŧaribẖavaṇ joṯ ḏẖarī parmesar avar na ḏūjā bẖā▫ī he. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1022-1024, Maaroo M: 1, Solahey 3-4.   ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮਤਿ ਅੰਨੀ ਬੋਲੀ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਕਚੀ ਚੋਲੀ ॥ ਘਰਿ ਵਰੁ ਸਹਜੁ ਨ ਜਾਣੈ ਛੋਹਰਿ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ਹੇ ॥੧॥ Mārū mėhlā 1.  Ḏūjī ḏurmaṯ annī bolī.  Kām kroḏẖ kī kacẖī cẖolī.  Gẖar var sahj na jāṇai cẖẖohar bin pir nīḏ […]

SGGS pp 1020-1022, Maaroo Solahey M: 1, Solahey 1-2.   ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ੧                     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mārū solhe mėhlā 1  Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru in Raag Maaroo (solahey) with sixteen stanzas each.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   Note: […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145