Archive for October, 2016

SGGS pp 1219-1221, Saarag M; 5, Shabads 75-85.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਗਤਿ ਠਾਂਢੀ ॥ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਕਾਢੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Har ke nām kī gaṯ ṯẖāʼndẖī.  Beḏ purān simriṯ sāḏẖū jan kẖojaṯ kẖojaṯ kādẖī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in […]

SGGS pp 1217-1218, Saarag M: 5, Shabads 65-74.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਹੁ ਗਤਿ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Karahu gaṯ ḏa▫i▫āl sanṯahu morī.  Ŧum samrath kāran karnā ṯūtī ṯum hī jorī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Saarag. […]

SGGS pp 1215-1217, Saarag M: 5, Shabads 54-64.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮਨਹਿ ਆਧਾਰੋ ॥ ਜਿਨ ਦੀਆ ਤਿਸ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Amriṯ nām manėh āḏẖāro.  Jin ḏī▫ā ṯis kai kurbānai gur pūre namaskāro. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth Guru in Raag Saarag. Awareness of (amrit) […]

SGGS pp 1213-1215, Saarag M: 5, Shabads 44-53.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੇ ਮੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈ ॥ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਰੇ ਭੂਲਿ ਭੂਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Re mūṛĥe ān kāhe kaṯ jā▫ī.  Sang manohar amriṯ hai re bẖūl bẖūl bikẖ kẖā▫ī. ||1|| rahā▫o.   Composition of the fifth […]

SGGS pp 1211-1213, Saarag M: 5, Shabds 34-43.   ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹਨ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਤਾਰਹਿ ॥ ਛੁਟਹਿ ਸੰਘਾਰ ਨਿਮਖ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Sārag mėhlā 5.  Mohan sabẖ jī▫a ṯere ṯū ṯārėh.  Cẖẖutėh sangẖār nimakẖ kirpā ṯe kot barahmand uḏẖārėh. ||1|| rahā▫o. Sarang 5th Guru.   Composition of the […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145