Rawel Singh

Rawel Singh

I am a Sikh writer currently based in the United States. My interests include the exegesis of the Guru Granth Sahib, along with the comparative study of the Qur'an, Hebrew Bible, New Testament and Hindu texts. This blog is intended to engage in a dialogue with wider audience mostly on theological issues.

Congregation

"Sādh Saṅgat" in the Sikh parlance refers to the congregational body of committed human beings who aspire toward the attainment of self-realization while alive through the dual-act of active engagement with the Divine Word (gur śabad) and loving adherence to the long-established traditions (rahat maryādā) of the Panth.

SGGS pp 298-300, Gauri Thiti M: 5, Pauris 10-17.   ਸਲੋਕੁ ॥   ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥   ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥ Salok.   Ḏas ḏis kẖojaṯ mai firi▫o jaṯ ḏekẖ▫a▫u ṯaṯ so▫e.   Man bas āvai nānkā je pūran kirpā ho▫e. ||10||   (Slok) prologue. (Mai) I […]

SGGS pp 1352-1353, Jaijavanti M: 9 – the last Raga in Sri Guru Granth Sahib.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta purakh-u) Creator of all universes, (sat-i) […]

SGGS pp 1349 -1351, Prabhaati Kabir ji, Nemdev Ji, Beni Ji   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī baṇī bẖagaṯ Kabīr jī kī   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of (ji) revered (bhagat) devotee Kabir in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who […]

SGGS pp 1347-1349, Prabhaati M: 5, Asttpadees 1-3   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī mėhlā 5 asatpaḏī▫ā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    […]

SGGS pp 1346-1347, Prabhaati M: 3, Asttpadees 1-2.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 3 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਗੁਰ […]

SGGS pp 1344-1345, Prabhaati M: 1, Asttpadees 5-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਣਾ ਸੁਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਧੰਧਾ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ਵੇਕਾਰੁ ॥ ਜਿਉ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Ākẖ▫ṇā sunṇā nām aḏẖār.   Ḏẖanḏẖā cẖẖutak ga▫i▫ā vekār.  Ji▫o manmukẖ ḏūjai paṯ kẖo▫ī.   Bin nāvai mai avar na ko▫ī. ||1|| […]

SGGS pp 1339-1341, Prabhaati M: 5, Shabads 8-15.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾ ਕੀ ਕਲਾ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5.   Gur pūrā pūrī ṯā kī kalā.   Gur kā sabaḏ saḏā saḏ atlā.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati. (Gur-u) the guru is (foora) perfect and […]

SGGS pp 1342-1344, Prabhaati M: 1, Asttpadees 1-4.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਬਿਭਾਸ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī asatpaḏī▫ā mėhlā 1 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru (asttpadeeaa) stanzas of eight lines each, in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1337-1339, Prabhaati M: 5, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਮਨੁ […]

SGGS pp 1335-1337, Prabhaati M: 4, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 4 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਰਸਕਿ […]

SGGS pp 1332-1335, Prabhaati M: 3, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg parbẖāṯī mėhlā 3 cẖa▫upḏe   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raga Prabhaati, (chaupadey) of four stanzas.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ […]

SSGS pp 1330-1332, Prabhaati M: 1, Shabads 11-17   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਗਤੁ ਬਿਗਸੈ ਮੂਠੋ ਅੰਧਾ ॥ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥ ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥ ਉਰਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Jāgaṯ bigsai mūṯẖo anḏẖā.   Gal fāhī sir māre ḏẖanḏẖā.  Āsā āvai mansā jā▫e.   Urjẖī ṯāṇī kicẖẖ na basā▫e. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1327-1330, Parbhaati M: 1, Shabads 1-10.   ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Rāg parbẖāṯī bibẖās mėhlā 1 cẖa▫upḏe gẖar 1.   Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 1323-1236, Kaliaan M: 4, Asttpadees 1-6.   ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ kaliān mahalā ੪ asaṭapadīā.       ik‐ōṃkār satigur prasādi.   Composition of the fourth Guru in Raga Kaliaan, (asttpadeeaa) with eight stanzas each.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਰਾਮਾ […]

SGGS pp 1321-1323, Kaliaan M: 5, Shabads 1-10.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 5 gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raga Kaliaan, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 1319-1321, Kaliaan M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 4   Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in (raag-u) Raga Kaliaan.     Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 1316-1318, Kaannrey Ki Vaar, Paurris 10-15 and Shabad Namdev Ji.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਮੁ ਰਵਿ ਰਹੇ ਰਮੁ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੀਤਿ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਹੈ ਪ੍ਰਭਿ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਰੰਗਿ ਰੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਜਗਜੀਵਨਾ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮੀਤਿ ॥ salōk maਃ ੪. rām nāmu ramu ravi rahē […]

SGGS pp 1314-1316, Kaanrrey Ki Vaar Paurris 5-9.   ਸਲੋਕ ਮ: ੪ ॥ ਹਮਰੀ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ॥ ਹਮ ਕਿਉ ਕਰਿ ਜਪਹ ਇਆਣਿਆ ਹਰਿ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ॥ salōk maਃ ੪. hamarī jihabā ēk prabh hari kē guṇ agam athāh. ham kiu kari japah iāṇiā hari tum vaḍ agam […]

SGGS pp 1312-1314, Kaanrrey Ki Vaar, Paurris 1-4.   ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਮੂਸੇ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਧੁਨੀ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ kānaṛē kī vār mahalā ੪ mūsē kī vār kī dhunī      ik‐ōṃkār satigur prasādi.   (Vaar) a ballad in praise of the Almighty (kaanrrey ki = of Kaanrra) in n Raga Kaanrra (mahla […]

SGGS pp 1310-1312, Kaanrra M: 4, Asttpadees 5-6, M: 5, Chhant.   ਕਾਨੜਾ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨ ਗੁਰਮਤਿ ਚਾਲ ਚਲਾਵੈਗੋ ॥ ਜਿਉ ਮੈਗਲੁ ਮਸਤੁ ਦੀਜੈ ਤਲਿ ਕੁੰਡੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸੁ ਸਬਦੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈਗੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ kānaṛā mahalā ੪. man guramati chāl chalāvaigō. jiu maigalu masatu dījai tali kuṇḍē gur aṅkasu sabadu driṛāvaigō.੧. rahāu.   Composition of […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145