Archive for December, 2016

SGGS pp 1251-1253, Saarang Baani Bhagta Ki   ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥   Compositions of the Bhagats (saints) in Raag Saarang. Of (ji) revered Kabir to start with. Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s guidance.   ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸਿ […]

SGGS pp 1249-1251, Saarag Ki vaar, Paurris 31-36 of 36.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਦੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ Salok mėhlā 3.  Paṛ paṛ pandiṯ vāḏ vkẖāṇḏe mā▫i▫ā moh su▫ā▫e.  Ḏūjai bẖā▫e nām visāri▫ā man mūrakẖ milai sajā▫e.   (Slok) prologue (M: 3) […]

SGGS pp 1247-1249, Saarag Ki Vaar Paurris 25-30.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸੁਤੀ ਸਬਦਿ ਸਮਾਇ ॥ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਗਲਿ ਲਾਇ ॥ Salok mėhlā 3.  Sėhje sukẖ suṯī sabaḏ samā▫e.  Āpe parabẖ mel la▫ī gal lā▫e.   (Slok) prologue (M: 3) by the third Guru. The soul-wife (suti) goes to sleep (sahjey) effortlessly/peacefully […]

SGGS pp 1244-1247, Saarag Ki Vaar, Paurris 19-24.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਧਨਵੰਤਾ ਇਵ ਹੀ ਕਹੈ ਅਵਰੀ ਧਨ ਕਉ ਜਾਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨਿਰਧਨੁ ਤਿਤੁ ਦਿਨਿ ਜਿਤੁ ਦਿਨਿ ਵਿਸਰੈ ਨਾਉ ॥੧॥ Salok mėhlā 1.  Ḏẖanvanṯā iv hī kahai avrī ḏẖan ka▫o jā▫o.  Nānak nirḏẖan ṯiṯ ḏin jiṯ ḏin visrai nā▫o. ||1||   (Slok) prologue (M: 1) by […]

SGGS pp 1242-1244, Saarag Ki Vaar M: 4, Paurris 13-18.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹ੍ਹੰਤਾ ॥ ਪੂਕਾਰੰਤਾ ਅਜਾਣੰਤਾ ॥ ਜਾਂ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਸੂਝੈ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਕੂਕ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥ Salok mėhlā 1.  Sāsṯar beḏ purāṇ paṛĥaʼnṯā.  Pūkāranṯā ajāṇanṯā. Jāʼn būjẖai ṯāʼn sūjẖai so▫ī.  Nānak ākẖai kūk na ho▫ī. ||1||   (Slok) prologue (M: […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145