Archive for September, 2017

SGGS pp 1361-1364, Phunahey M: 5 and Chauboley M: 5   ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Funhe mėhlā 5   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition Phunahey by the fifth Guru.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ […]

SGGS pp 1360-1361, M: 5, Gaatha 1-24 of 24   ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mėhlā 5 gāthā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition by the fifth Guru of (gaathaa) verses in ancient language.  Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ […]

SGGS PP 1357-1360, Slok Sahaskriti M: 5, 41-67 of 67.   ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਬਿਆਪਤੇ ॥੪੧॥ Ajā bẖoganṯ kanḏ mūlaʼn basanṯe samīp kehrah.  Ŧaṯar gaṯe sansārah Nānak sog harkẖaʼn bi▫āpaṯe. ||41||   Like (ajaa) the goat, i.e. animals in the jungle, (bhogat-i) enjoy (kand = […]

SGGS pp 1355-1357, Slok Sahaskriti M: 5, 13-40   ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ ਬਿਗਸੀਧ੍ਯ੍ਯਿ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥ ਬਸ੍ਯ੍ਯਿੰਤ ਰਿਖਿਅੰ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ ॥ ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ ॥ Kirpanṯ harī▫aʼn maṯ ṯaṯ gi▫ānaʼn.   Bigsīḏẖiy buḏẖā kusal thānaʼn. Bas▫yant rikẖi▫aʼn ṯi▫āg mānaʼn.  Sīṯlanṯ riḏ▫yaʼn ḏariṛ sanṯ gi▫ānaʼn.   (Giaan’n) awareness of (tat-u […]

SGGS pp 1353-1355, Slok Sahaskriti M: 1, 1-4, M: 5, 1-12   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta) Creator of all universes, (purakh-u) all-pervasive, (sat-i) with eternal (naam-u) […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145