Category: Guru Granth Sahib

SGGS pp 1360-1361, M: 5, Gaatha 1-24 of 24   ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mėhlā 5 gāthā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition by the fifth Guru of (gaathaa) verses in ancient language.  Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ […]

SGGS PP 1357-1360, Slok Sahaskriti M: 5, 41-67 of 67.   ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਬਿਆਪਤੇ ॥੪੧॥ Ajā bẖoganṯ kanḏ mūlaʼn basanṯe samīp kehrah.  Ŧaṯar gaṯe sansārah Nānak sog harkẖaʼn bi▫āpaṯe. ||41||   Like (ajaa) the goat, i.e. animals in the jungle, (bhogat-i) enjoy (kand = […]

SGGS pp 1355-1357, Slok Sahaskriti M: 5, 13-40   ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ ਬਿਗਸੀਧ੍ਯ੍ਯਿ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥ ਬਸ੍ਯ੍ਯਿੰਤ ਰਿਖਿਅੰ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ ॥ ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ ॥ Kirpanṯ harī▫aʼn maṯ ṯaṯ gi▫ānaʼn.   Bigsīḏẖiy buḏẖā kusal thānaʼn. Bas▫yant rikẖi▫aʼn ṯi▫āg mānaʼn.  Sīṯlanṯ riḏ▫yaʼn ḏariṛ sanṯ gi▫ānaʼn.   (Giaan’n) awareness of (tat-u […]

SGGS pp 1353-1355, Slok Sahaskriti M: 1, 1-4, M: 5, 1-12   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta) Creator of all universes, (purakh-u) all-pervasive, (sat-i) with eternal (naam-u) […]

SGGS pp 298-300, Gauri Thiti M: 5, Pauris 10-17.   ਸਲੋਕੁ ॥   ਦਸ ਦਿਸ ਖੋਜਤ ਮੈ ਫਿਰਿਓ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਸੋਇ ॥   ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥੧੦॥ Salok.   Ḏas ḏis kẖojaṯ mai firi▫o jaṯ ḏekẖ▫a▫u ṯaṯ so▫e.   Man bas āvai nānkā je pūran kirpā ho▫e. ||10||   (Slok) prologue. (Mai) I […]

SGGS pp 1352-1353, Jaijavanti M: 9 – the last Raga in Sri Guru Granth Sahib.   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta purakh-u) Creator of all universes, (sat-i) […]

SGGS pp 1349 -1351, Prabhaati Kabir ji, Nemdev Ji, Beni Ji   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī baṇī bẖagaṯ Kabīr jī kī   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of (ji) revered (bhagat) devotee Kabir in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who […]

SGGS pp 1347-1349, Prabhaati M: 5, Asttpadees 1-3   ਬਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Bibẖās parbẖāṯī mėhlā 5 asatpaḏī▫ā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    […]

SGGS pp 1344-1345, Prabhaati M: 1, Asttpadees 5-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਖਣਾ ਸੁਨਣਾ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਧੰਧਾ ਛੁਟਕਿ ਗਇਆ ਵੇਕਾਰੁ ॥ ਜਿਉ ਮਨਮੁਖਿ ਦੂਜੈ ਪਤਿ ਖੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Ākẖ▫ṇā sunṇā nām aḏẖār.   Ḏẖanḏẖā cẖẖutak ga▫i▫ā vekār.  Ji▫o manmukẖ ḏūjai paṯ kẖo▫ī.   Bin nāvai mai avar na ko▫ī. ||1|| […]

SGGS pp 1339-1341, Prabhaati M: 5, Shabads 8-15.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾ ਕੀ ਕਲਾ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟਲਾ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5.   Gur pūrā pūrī ṯā kī kalā.   Gur kā sabaḏ saḏā saḏ atlā.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati. (Gur-u) the guru is (foora) perfect and […]

SGGS pp 1342-1344, Prabhaati M: 1, Asttpadees 1-4.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਬਿਭਾਸ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī asatpaḏī▫ā mėhlā 1 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the first Guru (asttpadeeaa) stanzas of eight lines each, in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.        Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1337-1339, Prabhaati M: 5, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੫ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 5 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਮਨੁ […]

SGGS pp 1335-1337, Prabhaati M: 4, Shabads 1-7.   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Parbẖāṯī mėhlā 4 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace.    ਰਸਕਿ […]

SGGS pp 1332-1335, Prabhaati M: 3, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੩ ਚਉਪਦੇ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg parbẖāṯī mėhlā 3 cẖa▫upḏe   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the third Guru in Raga Prabhaati, (chaupadey) of four stanzas.   Invoking the one all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ […]

SSGS pp 1330-1332, Prabhaati M: 1, Shabads 11-17   ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਗਤੁ ਬਿਗਸੈ ਮੂਠੋ ਅੰਧਾ ॥ ਗਲਿ ਫਾਹੀ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਧੰਧਾ ॥ ਆਸਾ ਆਵੈ ਮਨਸਾ ਜਾਇ ॥ ਉਰਝੀ ਤਾਣੀ ਕਿਛੁ ਨ ਬਸਾਇ ॥੧॥ Parbẖāṯī mėhlā 1.   Jāgaṯ bigsai mūṯẖo anḏẖā.   Gal fāhī sir māre ḏẖanḏẖā.  Āsā āvai mansā jā▫e.   Urjẖī ṯāṇī kicẖẖ na basā▫e. ||1||   Composition […]

SGGS pp 1327-1330, Parbhaati M: 1, Shabads 1-10.   ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Rāg parbẖāṯī bibẖās mėhlā 1 cẖa▫upḏe gẖar 1.   Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 1323-1236, Kaliaan M: 4, Asttpadees 1-6.   ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪ ਅਸਟਪਦੀਆ ॥       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ kaliān mahalā ੪ asaṭapadīā.       ik‐ōṃkār satigur prasādi.   Composition of the fourth Guru in Raga Kaliaan, (asttpadeeaa) with eight stanzas each.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਰਾਮਾ […]

SGGS pp 1321-1323, Kaliaan M: 5, Shabads 1-10.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੧     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 5 gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition of the fifth Guru in Raga Kaliaan, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with […]

SGGS pp 1319-1321, Kaliaan M: 4, Shabads 1-7.   ਰਾਗੁ ਕਲਿਆਨ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Rāg kali▫ān mėhlā 4   Ik▫oaʼnkār saṯnām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Composition of the fourth Guru in (raag-u) Raga Kaliaan.     Invoking the ONE, all-pervasive […]

SGGS pp 1316-1318, Kaannrey Ki Vaar, Paurris 10-15 and Shabad Namdev Ji.   ਸਲੋਕ ਮਃ ੪ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਮੁ ਰਵਿ ਰਹੇ ਰਮੁ ਰਾਮੋ ਰਾਮੁ ਰਮੀਤਿ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਹੈ ਪ੍ਰਭਿ ਖੇਲੁ ਕੀਓ ਰੰਗਿ ਰੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਜਗਜੀਵਨਾ ਪਰਗਾਸੁ ਕੀਓ ਗੁਰ ਮੀਤਿ ॥ salōk maਃ ੪. rām nāmu ramu ravi rahē […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145