Category: Guru Granth Sahib

SGGS pp 1391-1392, Svaeeay  Mehley Doojey Key   ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ੨       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥   (Savaeeay) verses in praise (key) of (doojey) the Second (mahaley) Guru – by the Bhatt/bard Kal Shaar.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਧੰਨੁ ਕਰਤਾ […]

SGGS pp 1389-1390, Svaeeay, Mehley Pahley Key   ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ੧        ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sava▫ī▫e mahle pahile ke 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Svaeeay) verses in praise (key) of (pahley) the first (mahaley) Guru – by the Bhatt/bard Kal Shaar.   Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true […]

SGGS pp 1387-1389, Swayyey Sri Mukhbaakya M: 5 – II   ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫             ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Sava▫ye sarī mukẖbāk▫y mėhlā 5   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Swayyey) songs of praise in (sri) revered (mokhbaakya = from mouth of) words of the fifth Guru. Invoking the One all-pervasive Creator who may be known […]

SGGS pp 1385-1387, Swayyey Sri Mukhbaakya M: 5 – I   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥    ਸਵਯੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ੍ਯ੍ਯ ਮਹਲਾ ੫ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Sava▫ye sarī mukẖbāk▫y mėhlā 5.   Invoking the ONE Almighty (karta) Creator […]

SGGS pp 1383-1384, Farid Ji Slok 98-130, of 130.   ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ ॥ ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ ॥ Farīḏā ma▫uṯai ḏā bannā evai ḏisai ji▫o ḏarī▫āvai dẖāhā.  Agai ḏojak ṯapi▫ā suṇī▫ai hūl pavai kāhāhā.   Says Farid: The creature (disai = is seen) seems to be […]

SGGS pp 1381-1383, Farid Ji Slok 67-97   ਫਰੀਦਾ ਇਟ ਸਿਰਾਣੇ ਭੁਇ ਸਵਣੁ ਕੀੜਾ ਲੜਿਓ ਮਾਸਿ ॥ ਕੇਤੜਿਆ ਜੁਗ ਵਾਪਰੇ ਇਕਤੁ ਪਇਆ ਪਾਸਿ ॥੬੭॥ Farīḏā it sirāṇe bẖu▫e savaṇ kīṛā laṛi▫o mās.  Keṯ▫ṛi▫ā jug vāpre ikaṯ pa▫i▫ā pās. ||67||   Farid says on behalf of one who lies buried in the grave: (Savan-u) sleeping (bhuiey) on […]

SGGS pp 1379-1381, Slok Farid Ji, 35-66.   ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣੁ ਦੁਖੁ ਬਿਰਹਿ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਫੁ ॥ ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਵੇਖੁ ॥੩੫॥ Farīḏā cẖinṯ kẖatolā vāṇ ḏukẖ birėh vicẖẖāvaṇ lef.  Ėhu hamārā jīvṇā ṯū sāhib sacẖe vekẖ. ||35||   Says Farid: (Chint) anxiety is (khattola) the stringed bedstead, using (dukh-u) pain as (vaan-u) […]

SGGS pp 1377-1379, Farid Ji Slok 1-34.   ਸਲੋਕ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਕੇ     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Salok Sekẖ Farīḏ ke   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Slok) verses (key) of (seykh) Sheikh Farid.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਜਿਤੁ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਇ ॥ ਮਲਕੁ ਜਿ […]

SGGS pp 1375-1377, Slok Kabir Ji, 204-243 of 243.   ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂ ਹੂਆ ਮੁਝ ਮਹਿ ਰਹਾ ਨ ਹੂੰ ॥ ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟਿ ਗਇਆ ਜਤ ਦੇਖਉ ਤਤ ਤੂ ॥੨੦੪॥ Kabīr ṯūʼn ṯūʼn karṯā ṯū hū▫ā mujẖ mėh rahā na hūʼn.  Jab āpā par kā mit ga▫i▫ā jaṯ ḏekẖ▫a▫u ṯaṯ ṯū. ||204||   […]

SGGS pp 1373-1375, Kabir Ji Sloks 164-203, of 243   ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕਉ ਦੁਇ ਭਲੇ ਏਕੁ ਸੰਤੁ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ॥ ਰਾਮੁ ਜੁ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਸੰਤੁ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮੁ ॥੧੬੪॥ Kabīr sevā ka▫o ḏu▫e bẖale ek sanṯ ik rām.  Rām jo ḏāṯā mukaṯ ko sanṯ japāvai nām. ||164||   Says: There are (duey) two entities (bhaley = […]

SGGS pp 1371-1373, Slok Kabir Ji, 124-163 of 243   Note: The following three Sloks describe consequences of forgetting God, i.e. ignoring Divine commands.   ਕਬੀਰ ਅੰਬਰ ਘਨਹਰੁ ਛਾਇਆ ਬਰਖਿ ਭਰੇ ਸਰ ਤਾਲ ॥ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਿਉ ਤਰਸਤ ਰਹੈ ਤਿਨ ਕੋ ਕਉਨੁ ਹਵਾਲੁ ॥੧੨੪॥ Kabīr ambar gẖanhar cẖẖā▫i▫ā barakẖ bẖare sar ṯāl.  Cẖāṯrik ji▫o ṯarsaṯ rahai ṯin […]

SGGS pp 1369-1371, Slok Kabir Ji, 86-123 of 243   ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥ Kabīr man pankẖī bẖa▫i▫o ud ud ḏah ḏis jā▫e. Jo jaisī sangaṯ milai so ṯaiso fal kẖā▫e. ||86||   Says Kabir: (Man-u) the human mind (bhaio) is […]

SGGS pp 1369-1371, Slok Kabir Ji, 86-123 of 243   ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲੁ ਖਾਇ ॥੮੬॥ Kabīr man pankẖī bẖa▫i▫o ud ud ḏah ḏis jā▫e. Jo jaisī sangaṯ milai so ṯaiso fal kẖā▫e. ||86||   Says Kabir: (Man-u) the human mind (bhaio) is […]

SGGS pp 1366-1368, Slok Kabir Ji, 44-85 of 243   ਕਬੀਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਤ ਸਹਸਾ ਰਹਿ ਜਾਇ ॥ ਪਾਛੈ ਭੋਗ ਜੁ ਭੋਗਵੇ ਤਿਨ ਕੋ ਗੁੜੁ ਲੈ ਖਾਹਿ ॥੪੪॥ Kabīr ih cẖeṯāvnī maṯ sahsā rėh jāe.   Pācẖẖai bẖog jo bẖogve ṯin ko guṛ lai kẖāhi. ||44||   Says Kabir: Let me give (ih-u) this (cheytaavni) […]

SGGS pp 1364-1366, Slok Kabir Ji 1-43 of 243   ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Salok bẖagaṯ Kabīr jī▫o ke   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   (Slok) verses (key) of (jeeo) revered (bhagat) devotee Kabir.     Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ […]

SGGS pp 1361-1364, Phunahey M: 5 and Chauboley M: 5   ਫੁਨਹੇ ਮਹਲਾ ੫     ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Funhe mėhlā 5   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition Phunahey by the fifth Guru.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਹਾਥਿ ਕਲੰਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖਾਵਤੀ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਸੰਗਿ […]

SGGS pp 1360-1361, M: 5, Gaatha 1-24 of 24   ਮਹਲਾ ੫ ਗਾਥਾ      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Mėhlā 5 gāthā   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.   Composition by the fifth Guru of (gaathaa) verses in ancient language.  Invoking the One all-pervasive Almighty who may be known with the true guru’s grace/guidance.   ਕਰਪੂਰ ਪੁਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨੁਖ੍ਯ੍ਯ ਦੇਹੰ […]

SGGS PP 1357-1360, Slok Sahaskriti M: 5, 41-67 of 67.   ਅਜਾ ਭੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪਿ ਕੇਹਰਹ ॥ ਤਤ੍ਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਹ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਬਿਆਪਤੇ ॥੪੧॥ Ajā bẖoganṯ kanḏ mūlaʼn basanṯe samīp kehrah.  Ŧaṯar gaṯe sansārah Nānak sog harkẖaʼn bi▫āpaṯe. ||41||   Like (ajaa) the goat, i.e. animals in the jungle, (bhogat-i) enjoy (kand = […]

SGGS pp 1355-1357, Slok Sahaskriti M: 5, 13-40   ਕਿਰਪੰਤ ਹਰੀਅੰ ਮਤਿ ਤਤੁ ਗਿਆਨੰ ॥ ਬਿਗਸੀਧ੍ਯ੍ਯਿ ਬੁਧਾ ਕੁਸਲ ਥਾਨੰ ॥ ਬਸ੍ਯ੍ਯਿੰਤ ਰਿਖਿਅੰ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੰ ॥ ਸੀਤਲੰਤ ਰਿਦਯੰ ਦ੍ਰਿੜੁ ਸੰਤ ਗਿਆਨੰ ॥ Kirpanṯ harī▫aʼn maṯ ṯaṯ gi▫ānaʼn.   Bigsīḏẖiy buḏẖā kusal thānaʼn. Bas▫yant rikẖi▫aʼn ṯi▫āg mānaʼn.  Sīṯlanṯ riḏ▫yaʼn ḏariṛ sanṯ gi▫ānaʼn.   (Giaan’n) awareness of (tat-u […]

SGGS pp 1353-1355, Slok Sahaskriti M: 1, 1-4, M: 5, 1-12   ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.   Invoking the ONE, all-pervasive (karta) Creator of all universes, (purakh-u) all-pervasive, (sat-i) with eternal (naam-u) […]


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145