SGGS pp 1266-1268, Malaar M: 5, Shabads 1-10.

SGGS pp 1266-1268, Malaar M: 5, Shabads 1-10.

 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧        ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Rāg malār mėhlā 5 cẖa▫upḏe gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.

 

Composition of the fifth Guru in Raag Malaar, (chaupadey) of four stanzas each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance. (Rahaau) Dwell on this and reflect.

 

ਕਿਆ ਤੂ ਸੋਚਹਿ ਕਿਆ ਤੂ ਚਿਤਵਹਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਉਪਾਏ ॥ ਤਾ ਕਉ ਕਹਹੁ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਜਿਹ ਗੋਪਾਲ ਸਹਾਏ ॥੧॥

Ki▫ā ṯū socẖėh ki▫ā ṯū cẖiṯvahi ki▫ā ṯūʼn karahi upā▫e.  Ŧā ka▫o kahhu parvāh kāhū kī jih gopāl sahā▫e. ||1||

 

O human being, (kiaa) what are (too) you (sochah-i) thinking about, what (chitvah-i = bring to mind) what plans are yu making and what (upaaey) measures (karah-i) taking, i.e. what is worrying you?

(Kahahu) tell me, (kaahoo = what, ki = of) what (parvaah = care) worry does (kaau = to, ta = that) that person have to whom (gopaal = nurturer of the world) the Almighty is (sahaaey) helpful, i.e. place yourself in care and obedience of the Almighty and forget all worries. 1.

 

ਬਰਸੈ ਮੇਘੁ ਸਖੀ ਘਰਿ ਪਾਹੁਨ ਆਏ ॥ ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਠਾਕੁਰ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Barsai megẖ sakẖī gẖar pāhun ā▫e.  Mohi ḏīn kirpā niḏẖ ṯẖākur nav niḏẖ nām samā▫e. ||1|| rahā▫o.

 

The soul-wife says: O (sakhi = girlfriend) my friends: (Megh-u = cloud, barsai = is dropping rain) it is raining and (paahun = guest) my beloved husband (aaey) has come home, i.e. I am enjoying the comfort/peace with God in mind.

I (deen = poor, lowly) have no virtues, but (tthaakur = Master) the Almighty (nidh-i) the treasure-house of (kripa) kindness has enabled me to (samaaey) be absorbed in, i.e. live by, (nav nidh-i = nine treasures) the valuable (naam-i) Naam, i.e. living by God’s directions. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ ॥ ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਹੁਣਿ ਲਾਵਹੁ ਭੋਗੁ ਹਰਿ ਰਾਏ ॥੨॥

Anik parkār bẖojan baho kī▫e baho binjan mistā▫e.  Karī pāksāl socẖ paviṯarā huṇ lāvhu bẖog har rā▫e. ||2||

 

I have (keeay) made (bahu) plenty of (bhojan) food preparations of (anik) many (prakaar) types and many (misttaaey) sweet (binjan) food dishes.

I prepared these after (kari) making (paaksaal) the kitchen (soch) clean and (pavitra) consecrate, please (laavahu bhog-u = put to mouth) eat it, o (raaey = kind) Sovereign (har-i) Almighty. 2.

Message: I bathed my body clean and have single-minded longing for You; please come in to my mind, i.e. give my company – reveal within, o Almighty. 2.

 

ਦੁਸਟ ਬਿਦਾਰੇ ਸਾਜਨ ਰਹਸੇ ਇਹਿ ਮੰਦਿਰ ਘਰ ਅਪਨਾਏ ॥ ਜਉ ਗ੍ਰਿਹਿ ਲਾਲੁ ਰੰਗੀਓ ਆਇਆ ਤਉ ਮੈ ਸਭਿ ਸੁਖ ਪਾਏ ॥੩॥

Ḏusat biḏāre sājan rahse ihi manḏir gẖar apnā▫e. Ja▫o garihi lāl rangī▫o ā▫i▫ā ṯa▫o mai sabẖ sukẖ pā▫e. ||3||

 

Ever since I (bidaarey) drove out (dustt) evil thoughts, (saajan = friends) good thoughts (rahsaaey) have blossomed, since then the Almighty (apanaaey = made own) patronized (ih-i) this (mandar, ghar = house) mind.

(Jau) as the (laal-u) beloved (rangeeo/rangeela = fun loving) playful master (aaiaa) came, (tau) since then I (paaey) have obtained (sabh-i) all (sukh) comforts/peace. 3.

 

ਸੰਤ ਸਭਾ ਓਟ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਏ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੰਤੁ ਰੰਗੀਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰਿ ਦੂਖੁ ਨ ਲਾਗੈ ਆਏ ॥੪॥੧॥

Sanṯ sabẖā ot gur pūre ḏẖur masṯak lekẖ likẖā▫e.  Jan Nānak kanṯ rangīlā pā▫i▫ā fir ḏūkẖ na lāgai ā▫e. ||4||1||

 

With (leykh-u = writing) it being so (likhaaey) written (dhur-i = from source) by the Almighty (mastak-i = on forehead) in destiny, I received (ott) protection/guidance in (sabha = assembly) congregation of (poorey) the perfect (gur) guru; I (paaiaa) found (rangeelaa = playful) joy-giving (kant-u = spouse) the Almighty-husband within, says (jan) humble fifth Nanak. 4. 1.

 

——————————————-

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖੀਰ ਅਧਾਰਿ ਬਾਰਿਕੁ ਜਬ ਹੋਤਾ ਬਿਨੁ ਖੀਰੈ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥ ਸਾਰਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਮਾਤਾ ਮੁਖਿ ਨੀਰੈ ਤਬ ਓਹੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਈ ॥੧॥

Malār mėhlā 5.  Kẖīr aḏẖār bārik jab hoṯā bin kẖīrai rahan na jā▫ī.  Sār samĥāl māṯā mukẖ nīrai ṯab oh ṯaripaṯ agẖā▫ī. ||1||

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: (Jab) when (baarik = child) the baby (hota) is (adhaar-i = support of) dependent only on (kheer) milk, it (na jaaee) cannot (rahan-u) remain/live (bin-u) without (kheerai) milk.

(Maataa) the mother (samhaal-i = keeps in mind) is aware of its (saar-i) state/condition – as to when it needs to be fed and – (neerai) puts her teat (mukh-i) in its mouth and (tab) then (oh-u = that) the baby (tripat-i aghaaee = satiated) satisfied – similarly God helps one who places the self in Divine care and obedience. 1.

 

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਦਾਤਾ ॥ ਭੂਲਹਿ ਬਾਰਿਕ ਅਨਿਕ ਲਖ ਬਰੀਆ ਅਨ ਠਉਰ ਨਾਹੀ ਜਹ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Ham bārik piṯā parabẖ ḏāṯā.  Bẖūlėh bārik anik lakẖ barī▫ā an ṯẖa▫ur nāhī jah jāṯā. ||1|| rahā▫o.

 

(Ham) we creatures are (baarik) children and (prabh-u) the Almighty is (daataa = giver) the caring (pitaa) father. (Baarik) a child may (bhoolah-i = makes mistakes) transgress (anik) many (lakh) lakhs of – countless – (bareeaa) times – but does not go anywhere; as there is (naahi) no (tthaur) place where it can (jaata) go for help, similarly we may make mistakes, o Almighty, but are still Yours. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਬਾਰਿਕ ਬਪੁਰੇ ਕੀ ਸਰਪ ਅਗਨਿ ਕਰ ਮੇਲੈ ॥ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਰਾਖੈ ਅਨਦ ਸਹਜਿ ਤਬ ਖੇਲੈ ॥੨॥

Cẖancẖal maṯ bārik bapure kī sarap agan kar melai.  Māṯā piṯā kanṯẖ lā▫e rākẖai anaḏ sahj ṯab kẖelai. ||2||

 

It is (mat-i) nature of (bapurey) the helpless (baarik) child to be (chanchal = moving) carelessly playful; it (meylai = joins) puts its (kar) hand on (sarap) a snake and (agan-i) in fire.

But (maataa) the mother and (pitaa) father (raakhai) keeps it (laaey = touching, kantth-i = with throat) in embrace/protected and it (kheylai) plays (sahj-i) naturally with (anad/anand) joy – without harm. Similarly the creatures tend to be tempted by vices but God gives them the sense – gives them realization – and they avoid vices. 2.

 

ਜਿਸ ਕਾ ਪਿਤਾ ਤੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਬਾਰਿਕ ਭੂਖ ਕੈਸੀ ॥ ਨਵ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਂਛੈ ਸੋ ਲੈਸੀ ॥੩॥

Jis kā piṯā ṯū hai mere su▫āmī ṯis bārik bẖūkẖ kaisī. Nav niḏẖ nām niḏẖān garihi ṯerai man bāʼncẖẖai so laisī. ||3||

 

O (meyrey) my (suaami) Master, one (ka = of, jis = who) whose (pitaa) father (too) You are, i.e. one who accepts and obeys You, (tis-u) that (baarik) child has (kaisi = what?) no (bhookh) hunger, i.e. lacks nothing.

(Nidhaan-u) the treasure of (nav nidh-i = nine treasures) the wealth of awareness of (naam-u) Naam or Divine virtues and commands is availably in (teyrai) Your (grih-i) house, o Almighty, i.e. everything is achieved by leading life by Naam – Divine commands; one who (baanchhai) seeks, motivated from within, (so) that person (laisi = shall take) receives that awareness. 3.

 

ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਆਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨੀ ਬਾਰਿਕੁ ਮੁਖਿ ਮਾਂਗੈ ਸੋ ਦੇਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਬਾਰਿਕੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਚਾਹੈ ਮੋਹਿ ਹ੍ਰਿਦੈ ਬਸਹਿ ਨਿਤ ਚਰਨਾ ॥੪॥੨॥

Piṯā kirpāl āgi▫ā ih ḏīnī bārik mukẖ māʼngai so ḏenā.  Nānak bārik ḏaras parabẖ cẖāhai mohi hirḏai basėh niṯ cẖarnā. ||4||2||

 

(Kripaal-i) the kind Almighty (pitaa) father has (deeni) given (ih) this (aagiaa) direction; (deyna) give (so = that) whatever the obedient (baarik) child (maangai) asks, i.e. God has made the Divine law that one who follows Naam – rules of life – achieves everything.

This (baarik-u = child) seeker (chaahai) wishes for (daras-u) vision; may (charna) feet of (har-i) the Almighty (nit) ever (basah-i) abide in (moh-i) my (hirdai) mind, i.e. I live by – awareness of Divine virtues and commands, says fifth Nanak. 4. 2.

 

————————————————

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਗਲ ਬਿਧੀ ਜੁਰਿ ਆਹਰੁ ਕਰਿਆ ਤਜਿਓ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ ॥ ਕਾਰਜੁ ਸਗਲ ਅਰੰਭਿਓ ਘਰ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਭਾਰੋਸਾ ॥੧॥

Malār mėhlā 5.  Sagal biḏẖī jur āhar kari▫ā ṯaji▫o sagal anḏesā.  Kāraj sagal arāmbẖi▫o gẖar kā ṯẖākur kā bẖārosā. ||1||

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: With the longing to find God within, I (jur-i) gathered (sagal) all (bidhi) things, i.e. thought of what was wrong and (kariaa) made (aahar-u) efforts to transform the self, (tajio) giving up (sagal) all (andeysa) worries – about whether I would find God.

I (arambhio) commenced (sagal = all) the all round (kaaraj-u) task of cleansing (ghar = house) the mind (ka) of other ideas with (bhaarosa) faith in (tthakur) the Master. 1.

 

 

ਸੁਨੀਐ ਬਾਜੈ ਬਾਜ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ਭੋਰੁ ਭਇਆ ਮੈ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖ ਪੇਖੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੰਗਲ ਸੁਹਲਾਵੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Sunī▫ai bājai bāj suhāvī.  Bẖor bẖa▫i▫ā mai pari▫a mukẖ pekẖe garihi mangal suhlāvī. ||1|| rahā▫o.

 

(Suhaavi) the pleasing (baaj) playing (baajai) of musical instruments – the celestial music – (suneeai) is heard, when (bhor-u = dawn/morning, bhaiaa = happens/comes) the mind is enlightened; (peykhey) seeing (mukh-i) face of (pria) the Beloved, (mai) I am filled with (mangal) joy (grih-i) in the house/mind. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਮਨੂਆ ਲਾਇ ਸਵਾਰੇ ਥਾਨਾਂ ਪੂਛਉ ਸੰਤਾ ਜਾਏ ॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਮੈ ਪਾਹੁਨ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਨਿਵਿ ਪਾਏ ॥੨॥

Manū▫ā lā▫e savāre thānāʼn pūcẖẖa▫o sanṯā jā▫e.  Kẖojaṯ kẖojaṯ mai pāhun mili▫o bẖagaṯ kara▫o niv pā▫e. ||2||

 

I (jaaey) went and (poochhau) asked (santa = saints) the devotees, and as advised, I (laaey) applied my (manooaa) mind to (savaarey = transform) cleanse (thaa-n-naa = places) my innerself of other ideas and looked within.

(Khojat khojat) while searching, mai) I found within myself, (paahun = guest) the Almighty who seemed to have gone out earlier – I became aware of Naam which I had forgotten; and (niv-i = bowing, paaey = to feet) respectfully (karau) practice (bhagat-i) devotion, i.e. am in obedience of the Almighty. 2.

 

Page 1267

 

ਜਬ ਪ੍ਰਿਅ ਆਇ ਬਸੇ ਗ੍ਰਿਹਿ ਆਸਨਿ ਤਬ ਹਮ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਮੇਰੇ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਪ੍ਰਭੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ॥੩॥

Jab pari▫a ā▫e base garihi āsan ṯab ham mangal gā▫i▫ā.  Mīṯ sājan mere bẖa▫e suhele parabẖ pūrā gurū milā▫i▫ā. ||3||

 

(Jab) when (pria) the Beloved (aaey) came (basey) to live/sit (aasan-i) on the seat of (grih-i = house) the mind, i.e. revealed presence within, since (tab) then (ham) I (gaaiaa) sing (mangal-u) the song of joy, i.e. am filled with joy since then.

(Meyrey) my (meet, saajan) friends (bhaey) are (suheley = comfortable) happy, i.e. everyone around is happy to see, that (poora) the perfect guru has (milaaiaa = caused to meet) led me to (prabh-u) the Almighty within. 3.

 

ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਭਏ ਅਨੰਦਾ ਗੁਰਿ ਕਾਰਜ ਹਮਰੇ ਪੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਰੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਛੋਡਿ ਨ ਜਾਈ ਦੂਰੇ ॥੪॥੩॥

Sakẖī sahelī bẖa▫e ananḏā gur kāraj hamre pūre.  Kaho Nānak var mili▫ā sukẖ▫ḏāṯa cẖẖod na jā▫ī ḏūre. ||4||3||

 

My (sakhi saheyli) companions and friends (bhaey) are (ananda) happy that (gur-i) the guru has (poorey) fulfilled my (kaaraj = objective) wish.

I have (miliaa) got the Almighty (sukdaataa) giver of comfort/peace as (var-u) the spouse who shall not (jaaee = go, doorey = far/away) never leave me, (kahu) says fifth Nanak – the seeker soul-wife. 4. 3.

 

———————————————

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਰਿ ਦੋਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥੧॥

Malār mėhlā 5.  Rāj ṯe kīt kīt ṯe surpaṯ kar ḏokẖ jaṯẖar ka▫o bẖarṯe. Kirpā niḏẖ cẖẖod ān ka▫o pūjėh āṯam gẖāṯī harṯe. ||1||

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: (Tey) from (raaj) kings to (keett = worms) the lowly, from the lowly to (surpat-i) the king of gods – Indra; all of them (kar-i) commit (dokh = faults) transgressions to (bhartey) fill their (jatthar kau) bellies, i.e. for material gains.

They (chhodd-i) forsake the Almighty (nidh-i) the treasure-house of (kripa) kindness and (poojah-i) worship (aan kau) others; they (aatam ghaati) commit suicide – harm themselves – as they (hartey) drive out Naam or Divine virtues and commands from their minds. 1.

 

ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਦੁਖਿ ਦੁਖਿ ਮਰਤੇ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਭ੍ਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਟੇਕ ਨ ਕਾਹੂ ਧਰਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Har bisraṯ ṯe ḏukẖ ḏukẖ marṯe. Anik bār bẖarmėh baho jonī tek na kāhū ḏẖarṯe. ||1|| rahā▫o.

 

Those who (bisrat) forget God, (tey) they (dukh-i dukh-i) remain in distress and (martey = die) perish that way.

They (bhramah-i = wander) go through (bahu) numerous (joni) life forms (anik) many (baar) times, but (na kaaoo = not any) never (dhartey) take support of God. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਤਿਆਗਿ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕਉ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰ ਤੇ ॥ ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘਹਿ ਕਤ ਸਾਗਰੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ ॥੨॥

Ŧi▫āg su▫āmī ān ka▫o cẖiṯvaṯ mūṛ mugaḏẖ kẖal kẖar ṯe. Kāgar nāv langẖėh kaṯ sāgar baritha kathaṯ ham ṯarṯe.

||2||

 

Those who (tiaag-i) forsake (suaami) the Master and (chitvat) think of (aan kau) others, (tey) they are (moorr mugadh) foolish (khar) asses, i.e. they never learn.

(Naav) a boat of (kaagar) paper (kat = when) can never (langhaavah-i) ferry one across (saagar) the ocean; they (kartey) make (britha = empty, kathat = talk) false claims that they (tartey = swim) have got across the world-ocean and found God. 2.

 

ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ ਕਾਲ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਰਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਨ ਡਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ॥੩॥੪॥

Siv birancẖ asur sur jeṯe kāl agan mėh jarṯe. Nānak saran cẖaran kamlan kī ṯumĥ na dārahu parabẖ karṯe. ||3||4||

 

(Siv) Shiva, (biranch) Brahma, (asur) demons and (sur) gods; (jeytey = as many) all of them (jartey/jaltey) burn (mah-i) in (agan-i) the fire of (kaal) death, i.e. suffer for their transgressions.

O (prabh) Almighty (kartey) Creator, I have placed myself (saran-i = sanctuary) in care and obedience (ki) of (kamlan = lotus, charan = feet) you, (tumh) You please do not (ddaarhu) send me away, supplicates fifth Nanak – on behalf of the devotees. 3. 4.

 

———————————————

 

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੧      ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Rāg malār mėhlā 5 ḏupḏe gẖar 1   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.

 

Composition of the fifth Guru in Raag Malaar, (dupadey) of two stanzas each, (ghar-u 1) to be sung to the first beat.    Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace/guidance.

 

ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ॥ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Parabẖ mere o▫e bairāgī ṯi▫āgī.  Ha▫o ik kẖin ṯis bin rėh na saka▫o parīṯ hamārī lāgī. ||1|| rahā▫o.

 

I love (oey) those who (tiaagi) have given up attachments to the world-play and (bairaagi = yearning) love/obey (prabh) the Almighty Master (meyrey = my) of all. Similarly (hau) I (na sakau) cannot (rah-i) live (bin-u) without (tis-u = that) the Almighty even for (ik-u) one (khin) moment, such has (hamaari) my (preet-i) love (laagi) developed for God. 1. (Rahaau) Dwell on this and reflect.

 

ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਜਾਗੀ ॥ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰੰਗਿ ਰਾਂਗੀ ॥੧॥

Un kai sang mohi parabẖ cẖiṯ āvai sanṯ parsāḏ mohi jāgī. Sun upḏes bẖa▫e man nirmal gun gā▫e rang rāʼngī. ||1||

 

(Prabh-u) the Almighty (aavai) comes to (moh-i) my (chit-i) mind in (un kai) their (sang-i) company; (moh-i) my inner-self has been (jaagi = awakened) enlightened – by giving up other ideas – (prasaad-i = with grace) with guidance of (sant) the saints.

(Man) the mind (bhaey) is (nirmal) purified (sun-i) listening to their (updeys-u) counsel; and (raangi) imbued with (rang) love of God (gaaey = sing) praises (gun) Divine virtues. 1.

 

ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭਏ ਬਡਭਾਗੀਂ ॥ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥

Ih man ḏe▫e kī▫e sanṯ mīṯā kirpāl bẖa▫e badbẖāgīʼn.  Mahā sukẖ pā▫i▫ā baran na sāka▫o ren Nānak jan pāgī. ||2||1||5||

 

It is (dey-i) by giving (ihu) this (man-u) mind, i.e. by giving up ego, that (sant) the saints (keeay) are made (meetaa) friends and followd; they (bhaey) are (kripal) kind to guide those (baddbhaagee-n) who have good fortune.

I (paaiaa) experience such (mahaa) great (sukh-u) peace since I (paagi) received (rayn-u) dust feet of the saints, that I (na saakau) cannot (baran-i) be describe, says fifth Nanak. 2. 1. 5.

 

—————————————————

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਰਿ ਸੂਤੀ ਜਿਹ ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Malār mėhlā 5.  Mā▫ī mohi parīṯam ḏeh milā▫ī.  Sagal sahelī sukẖ bẖar sūṯī jih gẖar lāl basā▫ī. ||1|| rahā▫o.

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: The young soul-woman says: O (maaee) mother,  (deyhu milaaee) cause me to meet, i.e. unite me, with (preetam-u) the beloved Almighty-spouse. My (sakhi saheyli) friends in (jih) whose (ghar-i) house (laal-u) the Beloved (basaai) lives, (sooti) sleep (sukh = comfort, bhar-i = filled with) in peace, i.e. those who have God in mind are at peace. 1. (Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਮੋਹਿ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕਰਉ ਬਰਾਬਰਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀਂ‍ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਠਾਈ ॥੧॥

Mohi avgan parabẖ saḏā ḏa▫i▫ālā mohi nirgun ki▫ā cẖaṯurā▫ī.  Kara▫o barābar jo pari▫a sang rāṯīʼn ih ha▫umai kī dẖīṯẖā▫ī. ||1||

 

(Moh-i) I am (avgan) devoid of virtues, (prabh-u) the Almighty is (sadaa) ever (daiaala) kind; (kiaa) what (chaturaaee = cleverness) virtues (moh-i) I (nirgun) a virtueless one have to please the Almighty.

But I (karau = make do, braabar-i = equal) try to immitate those who are (raatee-n) imbued (sang-i) with love of (pria) the Beloved; (ih) this (ddheetthaaee) shamless (ki = of) is caused by (haumai = ego) feeling of misplaced self-importance. 1.

 

ਭਈ ਨਿਮਾਣੀ ਸਰਨਿ ਇਕ ਤਾਕੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥

Bẖa▫ī nimāṇī saran ik ṯākī gur saṯgur purakẖ sukẖ▫ḏā▫ī.  Ėk nimakẖ mėh merā sabẖ ḏukẖ kāti▫ā Nānak sukẖ rain bihā▫ī. ||2||2||6||

 

When I (bhaee) became (nimaani = meek) humble and (taaki) looked to (ik) the lone (saran-i) sanctuary of (purakh) great (satigur) true guru, (sukhdaaee = giver of comfort) source of solace.

The guru (kaattiaa = cut) rid me of (sabh-u) all (meyra) my (dukh-u = pain) pangs – of being without the Beloved – and now (rain-i) the night, i.e. life (bihaaee) passes (sukh-i) in peace, says the devotee fifth Nanak. 2. 2. 6.

 

——————————————————————-

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਤਿਲੁ ਬਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥ ਬਰਸੁ ਪਿਆਰੇ ਮਨਹਿ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਦੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Malār mėhlā 5.  Baras megẖ jī ṯil bilam na lā▫o.  Baras pi▫āre manėh saḏẖāre ho▫e anaḏ saḏā man cẖā▫o. ||1|| rahā▫o.

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: O (ji) revered (megh = cloud) rain (baras-u) drop, do not (laau = spend) take (til-u = sesame) a bit of (bilam) time/ quickly – O Almighty, please reveal Yourself in my mind soon and fulfil my yearning.

O (piaarey) beloved Almighty, (baras = drop) come, be (sadhaarey) the support (manah-i) of the mind so that it (hoey) is (sadaa) ever (anad-u/anand) happy; (man-i) the mind (chaau) eagerly looks forward to Your coming. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਤੂ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ॥

Ham ṯerī ḏẖar su▫āmī▫ā mere ṯū ki▫o manhu bisāre.

 

(Ham) I have placed (dhar) reliance (teyri = your) on You, (meyrey) my (suaameeaa) Master; (too = you, kiau = why?) please do not (bisaarey) forget me (manhu) from Your mind.

 

Page 1268

 

ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਭ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਭਰਤਾਰੇ ॥੧॥

Isṯarī rūp cẖerī kī ni▫ā▫ī sobẖ nahī bin bẖarṯāre. ||1||

 

I, (roop) in the form of (istri) wife am dependent on You (niaaee) like (cheyri) a maid-servant, and do not have (sobh = glory) any value (bin-u) without You, my (bhartaarey) husband. 1

 

ਬਿਨਉ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੈ ਬੇਗਿ ਆਇਓ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੋ ਬਨਿਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਅਚਾਰੇ ॥੨॥੩॥੭॥

Bin▫o suni▫o jab ṯẖākur merai beg ā▫i▫o kirpā ḏẖāre.  Kaho Nānak mero bani▫o suhāgo paṯ sobẖā bẖale acẖāre. ||2||3||7||

 

(Jab) when (meyrai) my (tthaakur) Master (sunio) heard my (binau) entreaty IT (kirpa dhaarey) kindly (aaio) came (beyg-i) immediately.

 (Meyro) my (suhaago) good fortune to have the spouse (banio) was made because of (achaarey) my conduct, bringing (pat-i) honor and (sobha) glory, says fifth Nanak – the soul-wife seeker 2. 3. 7.

 

—————————————————

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Malār mėhlā 5.  Parīṯam sācẖā nām ḏẖi▫ā▫e.  Ḏūkẖ ḏaraḏ binsai bẖav sāgar gur kī mūraṯ riḏai basā▫e. ||1|| rahā▫o.

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: (Basaaey = causing to abide, ridai = in mind) guided by (moorat-i = embodiment) teachings of (gur) the guru, I (dhiaaey = pay attention) live by (saacha) the eternal/ever inviolable (naam-u) commands of (preetam) the Beloved Almighty,; (bhav = world, saagar-u = ocean) the multitude of my (dookh) faults and resultant (darad) pains (binsai = destroyed) have been obviated. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਦੁਸਮਨ ਹਤੇ ਦੋਖੀ ਸਭਿ ਵਿਆਪੇ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥

Ḏusman haṯe ḏokẖī sabẖ vi▫āpe har sarṇā▫ī ā▫i▫ā.  Rākẖanhārai hāth ḏe rākẖi▫o nām paḏārath pā▫i▫ā. ||1||

 

(Dusman = enemies) temptations and (sabh-i) all (dokhi = adversaries) vices (viaapey) that afflict the mind (hatey = killed) have been overcome, since I (aaiaa = came) placed myself (sarnaaaee) in care and obedience of (har-i) the Almighty.

One who (paaiaa) receives (padaarath-u = substance) the wealth of awareness of (naam-u) Divine virtues and commands – and acts by them -, (raakhanhaarai = protector) the Sustainor (dey) gives the Divine (haath) hand and (raakhio) protects from temptations and resultant suffering. 1.

 

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਕਾਟੇ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨਿ ਦੀਆ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬਾਹੁੜਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੨॥੪॥੮॥

Kar kirpā kilvikẖ sabẖ kāte nām nirmal man ḏī▫ā.  Guṇ niḏẖān Nānak man vasi▫ā bāhuṛ ḏūkẖ na thī▫ā. ||2||4||8||

 

(Kar-i) bestowing (kirpa) kindness/grace, the Almighty (deeaa) gives awareness of (nirmal-u) the purifying Naam (man-i) to the mind, with which (sabh-i) all (kilvikh) wrong-doings (kaattey = cut) are given up.

The Almighty (nidhaa-u) treasure (gun) of virtues (vasiaa) abides (man-i) in the mind – one keeps away from vices and – and there (theeaa = happened) is no (dookh) suffering (bahurr-i) again, says fifth Nanak. 2. 4. 8.

 

————————————————
ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Malār mėhlā 5.  Parabẖ mere parīṯam parān pi▫āre.  Parem bẖagaṯ apno nām ḏījai ḏa▫i▫āl anūgrahu ḏẖāre. ||1|| rahā▫o.

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: O (preetam) Beloved (prabh) Almighty, You are (meyrey) my (piaarey) dear (praan) life. O (daiaal) compassionate Master, please (dhaarey) bestow (angugrah-u) kindness and (deejai) give awareness of (apno = own) Your Naam, i.e. virtues and commands – to live by. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਸਿਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ॥੧॥

Simra▫o cẖaran ṯuhāre parīṯam riḏai ṯuhārī āsā.  Sanṯ janā pėh kara▫o benṯī man ḏarsan kī pi▫āsā. ||1||

 

I (simrau = remember) keep thinking of being in (tuhaarey) Your (charan = feet) care and obedience; I have (aasa) wish to (tuhaari = your) find You.

With (piaasa = thirst) yearning for (darsan = sight) meeting You (man-i) in mind, I (karau = make, beynti = request) request (sant = saintly, janaa = people) the saints/devotees to guide. 1.

 

ਬਿਛੁਰਤ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲਤੇ ਜਨ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਜੀਵਨ ਧਨੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੨॥੫॥੯॥

Bicẖẖuraṯ maran jīvan har milṯe jan ka▫o ḏarsan ḏījai.  Nām aḏẖār jīvan ḏẖan Nānak parabẖ mere kirpā kījai. ||2||5||9||

 

(Bichhrat) separation from (har-i) the Almighty is (maran-u) death and (miltey) meeting is (jeevan-u) life; please (deeaji = give, darsan-u = sight) reveal Yourself (kau) to (jan) this servant/seeker within.

(Meyrey) my (prabh) Master, please (keejai) show (kirpa) kindness that I have (dhan-u) the wealth of Naam as (adhaar-u) mainstay for (jeevan) life – being with You, says fifth Nanak. 2. 5. 9.

 

——————————————————-

 

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਸੁਖਦਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Malār mėhlā 5.  Ab apne parīṯam si▫o ban ā▫ī.  Rājā rām ramaṯ sukẖ pā▫i▫o baras megẖ sukẖ▫ḏā▫ī. ||1|| rahā▫o.

 

Composition of (mahla 5) the fifth Guru in Raag Malaar: (Ab) now, I (ban-i aaee) get along (sio) with, i.e. find it agreeable to live by Naam or virtues and commands of (apney = own) my (preetam) Bloved Master. (Ramat) remembering, i.e being conscious of Naam or virtues and commands of (raajaa = king, raam-u = God) the Almighty I –shun vices and – (paaiaaa) experience (sukh-u) peace, with (sukhdaaee) comfort-giving/pleasant (meygh = cloud) rain, (baras-u) falling i.e. the Almighty revealing within. 1.

(Rahaau) dwell on this and reflect.

 

ਇਕੁ ਪਲੁ ਬਿਸਰਤ ਨਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਉਦੌਤੁ ਭਇਓ ਪੂਰਨ ਭਾਵੀ ਕੋ ਭੇਟੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥

Ik pal bisraṯ nahī sukẖ sāgar nām navai niḏẖ pā▫ī. Uḏouṯ bẖa▫i▫o pūran bẖāvī ko bẖete sanṯ sahā▫ī. ||1||

 

When one (paaee) obtains awareness of (navai nidh-i = nine treaures) the valuable Naam, one does not (bisrat) forget the Almighty (saagar-u = ocean, sukh = comfort) the source of peace, even for (ik-u) one (pal) moment, i.e. peace is ever experienced.

(Udaot-u) dawn of (pooran) the all-pervasive (bhaavi = will) commands (bhaio) occurs, i.e. God revealed within, when one (bhettey) found and followed (sahaaee) helpful (sant) the saints. 1.

 

ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਦੁਖ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰੁ ਕਠਿਨ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਧਿਆਈ ॥੨॥੬॥੧੦॥

Sukẖ upje ḏukẖ sagal bināse pārbarahm liv lā▫ī.  Ŧari▫o sansār kaṯẖin bẖai sāgar har Nānak cẖaran ḏẖi▫ā▫ī. ||2||6||10||

 

(Sagal) all (dukh) pains/distress (binaasey = desroyed) end and (sukh) comforts/peace (upjey = occur) are experienced with (liv) attention (laaee) fixed on (paarbrahm) the Supreme Master’s commands.

One (tario = swims) gets across (katthin = difficult) the hard-to-cross (bhai/bhav) world (saagar-u) ocean of vices, (dhiaaee) contemplating being at (charan) feet, i.e. by placing the self in care and obedience of (har-i) the Almighty, says fifth Nanak. 2. 6. 10.

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145