SGGS pp 1335-1337, Prabhaati M: 4, Shabads 1-7.

SGGS pp 1335-1337, Prabhaati M: 4, Shabads 1-7.

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ਬਿਭਾਸ                ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Parbẖāṯī mėhlā 4 bibẖās   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace. 

 

ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਵ ਉਨਮਨਿ ਨਾਮਿ ਲਗਾਨ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਮ ਨਾਮ ਵਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨ ॥੧॥

Rasak rasak gun gāvah gurmaṯ liv unman nām lagān.  Amriṯ ras pī▫ā gur sabḏī ham nām vitahu kurbān. ||1||

 

One who (rasak-i rasak-i = with relish) lovingly (gaavah = sings) praises and emulates (gun) Divine virtues (gurmat-i) guided by the guru, (liv) focus of his/her (unman-i) contemplative mind (lagaan) is fixed (naam-i) on Naam/Divine virtues and commands.

I (peeaa) drink (amrit-u) the life-giving (ras-u) elixir, i.e. I enjoy living by the rejuvenating Naam, (sabdi = with the word) with guidance of (gur) the guru; (ham) I (kurbaan = am sacrifice, vittahu = to) adore living by Naam/Divine virtues and commands. 1.

 

ਹਮਰੇ ਜਗਜੀਵਨ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਹਰਿ ਊਤਮੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਭਾਇਓ ਗੁਰਿ ਮੰਤੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਕਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Hamre jagjīvan har parān.   Har ūṯam riḏ anṯar bẖā▫i▫o gur manṯ ḏī▫o har kān. ||1|| rahā▫o.

 

(Har-i) the Almighty (jagjeevan = life of the world) Creator is (hamrey) my very (praan) life – I cannot have peace without God in mind.

Since (gur-i) the guru (deeo) gave (mant-u = mantra) instructions into my (kaan) ears, i.e. made me aware of Naam/Divine virtues and commands, (ootam-u) the Supreme (har-i) Almighty Master (bhaio) has become lovable (antar-i) in (rid) the mind, i.e. I have been motivated to live by Naam. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਨ ॥ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਮੋ ਕਉ ਕਰਹੁ ਉਪਦੇਸੁ ਹਰਿ ਦਾਨ ॥੨॥

Āvhu sanṯ milhu mere bẖā▫ī mil har har nām vakẖān.  Kiṯ biḏẖ ki▫o pā▫ī▫ai parabẖ apunā mo ka▫o karahu upḏes har ḏān. ||2||

 

O (sant = saints) seekers, (meyrey) my (bhaaee) brethren, (aavahu) let us meet, and (mil-i) together (vakhaan = say) recount and reflect on (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/Divine virtues and commands.

Please (karahu = make) give me (daan) the alms of (updeys-u = instructions) guidance as to by (kit-u) by what (bidh-i) method and (kio) how to (paaeeaai) find (apuna = own) our (prabh-u) Almighty Master. 2.

 

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਜਾਨ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਰਸਿ ਭਗਵਾਨ ॥੩॥

Saṯsangaṯ mėh har har vasi▫ā mil sangaṯ har gun jān.  vadai bẖāg saṯsangaṯ pā▫ī gur saṯgur paras bẖagvān. ||3||

 

(Har-i har-i) the Almighty (vasiaa) abides (mah-i) in (satsangat-i) holy congregation – where Naam/Divine virtues and commands are recounted/learnt; (mil-i) join (sangat-i) the congregation and (jaan = know) obtain awareness of (gun) virtues of (har-i) the Almighty.

(Satisangat-i) the holy congregation is (paaee) found/joined with (vaddai) good (bhaag-i) fortune, and (paras-i) touching, i.e. following teachings of (gur-u) the great (satigur-u) true guru as taught there one finds (bhagvaan) the Almighty. 3.

 

ਗੁਨ ਗਾਵਹ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਰਹੇ ਹੈਰਾਨ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਖਿਨ ਦਾਨ ॥੪॥੧॥

Gun gāvah parabẖ agam ṯẖākur ke gun gā▫e rahe hairān. Jan Nānak ka▫o gur kirpā ḏẖārī har nām ḏī▫o kẖin ḏān. ||4||1||

 

Those who get awareness of, and (gaavah = sing) praise (gun) virtues (key) of (agam) the incomprehensible (paranh) Almighty (tthaakur) Master, they (rahey) are left (hairaan = surprised) awestricken.

(Gur-i) the guru (dhaari) showed (kirpa) mercy and (deeo) gave (kau) to (jan) humble fourth Nanak – the seeker – (daan = alms) the guidance to live (khin) every moment by Naam/Divine virtues and commands. 4. 1.

 

————————————

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਉਗਵੈ ਸੂਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲਹਿ ਸਭ ਰੈਨਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਹਿ ਹਰਿ ਗਾਲ ॥ ਹਮਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਹਮ ਲੋਚ ਲਗਾਈ ਹਮ ਕਰਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਭਾਲ ॥੧॥

Parbẖāṯī mėhlā 4.   Ugvai sūr gurmukẖ har bolėh sabẖ rain samĥālih har gāl.  Hamrai parabẖ ham locẖ lagā▫ī ham karah parabẖū har bẖāl. ||1||

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati. (Gurmukh-i) those who follow the guru (bolah-i = utter) praise (har-i) the Almighty and (samhaalah-i) keep in mind (gaal = words) commands of (har-i) the Almighty (soor-u = sun, ugvai = rises) during the day and (sabh) all (rain-i) night.

(Prabh-i) the Almighty Master (hamrai = my) of the world (lagaaee) created (loch) yearning in (ham) me; (ham) I (karah-i = do) am engaged in (bhaal) search of (prabhoo har-i) the Almighty Master. 1.

 

ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਸਾਧੂ ਧੂਰਿ ਰਵਾਲ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਗੁਰਿ ਮੀਠਾ ਗੁਰ ਪਗ ਝਾਰਹ ਹਮ ਬਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Merā man sāḏẖū ḏẖūr ravāl.   Har har nām ḏariṛ▫ā▫i▫o gur mīṯẖā gur pag jẖārah ham bāl. ||1|| rahā▫o.

 

(Meyra) my (man-u) mind is (dhoor-i ravaal) dust of the feet, i.e. humbly follows teachings, of (saadhh) the guru.

(Gur-i) the guru (drirraaio) created firm commitment for (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/Divine virtues and commands and I find it (meettha = sweet) agreeable; I (jhaarah) dust (pag) feet of (gur) the guru with my (baal) long hair, i.e. pay obeisance to, and submit to the directions of the guru. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਸਾਕਤ ਕਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਅੰਧਾਰੀ ਮੋਹਿ ਫਾਥੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਿਦੈ ਨ ਵਸਿਓ ਰਿਨਿ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਾਲ ॥੨॥

Sākaṯ ka▫o ḏin rain anḏẖārī mohi fāthe mā▫i▫ā jāl.  Kẖin pal har parabẖ riḏai na vasi▫o rin bāḏẖe baho biḏẖ bāl. ||2||

 

(Kau) for (Saakat = worshippers of Shakti) those who turn away from God (Din-u) day and (rain-i) night are (andhaari) dark, i.e. they are oblivious of Naam and get (phaathey) trapped in (jaal) the web of (moh-i) attachments to (maaiaa) the world-play.

(Har-i prabh-u) the Almighty Master does not (vasio = abide) come to their minds even for (khin-u pal-u) a moment; being (rin-i) in debt – not complying with Naam – they are caught by (baal) the hair and (baadhey) detained/punished by Divine justice in (bahu) many (bidh-i) ways. 2.

 

ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ਹਉ ਛੂਟੇ ਮਮਤਾ ਜਾਲ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਗੁਰਿ ਕੀਏ ਸਬਦਿ ਨਿਹਾਲ ॥੩॥

Saṯsangaṯ mil maṯ buḏẖ pā▫ī ha▫o cẖẖūte mamṯā jāl.  Har nāmā har mīṯẖ lagānā gur kī▫e sabaḏ nihāl. ||3||

 

One who (mil-i = meets) joins (satisangat-i) the holy congregation, (paaee) obtains (mat-i) understanding of, and (budh-i) wisdom to live by, Naam; s/he (chhoottey) is delivered from (jaal) the web of (hau) ego and (mamta) attachment to the world-play.

They (lagaana) find (naamaa) Naam of (har-i) the Almighty (meetth = sweet) agreeable in (har-i) every way; (gur-i) the guru has (keeay) made them (nihaal) happy (sabad-i = with the word) through his guidance. 3.

 

ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਗੁਰ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ॥ ਬਿਖੁ ਭਉਜਲ ਡੁਬਦੇ ਕਾਢਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਬਾਲ ਗੁਪਾਲ ॥੪॥੨॥

Ham bārik gur agam gusā▫ī gur kar kirpā parṯipāl.  Bikẖ bẖa▫ojal dubḏe kādẖ leho parabẖ gur Nānak bāl gupāl. ||4||2||

 

(Ham) we are (baarik) children while (gur) the great (agam = beyond reach) incomprehensible (gusaaee) Master (kar-i = shows, kirpa = mercy) is kind to (pratipaal) nurture/look after us like the parents.

O (gur) great (prabh) Almighty, we (dubdey) are drowning in (bhaujal/bhavjal) the world-ocean of (bikh-u) vices, please (kaaddh-i leyhu = take out) rescue us Your (baal) children, o (gupaal = nurturer of the world) benevolent Almighty, supplicates fourth Nanak. 4. 2.

 

Page 1336

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰਸਕ ਰਸੀਕ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਦੋਊ ਭਏ ਮੁਕਤੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖਿਨੁ ਹਰਿ ਪੀਕ ॥੧॥

Parbẖāṯī mėhlā 4.   Ik kẖin har parabẖ kirpā ḏẖārī gun gā▫e rasak rasīk.  Gāvaṯ sunaṯ ḏo▫ū bẖa▫e mukṯe jinā gurmukẖ kẖin har pīk. ||1||

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati. One on whom (har-i) the Almighty (prabh-i) Master (dhaari) bestows (ik = one, kihin = bit) a little (kirpa) kindness, s/he (gaaey = sings) praises and emulates (gun) Divine virtues (rask raseek) with relish.

(Do-oo) both of those (gaavat = singing) praising the Almighty and (sunat) listening to it, (jinaa) who (peek) drink (har-i) the Divine elixir, i.e. emulate Divine virtues, for (khin) a moment (gurmukh-i) guided by the guru (bhaey) are (muktey) emancipated of vices in life and from rebirth after death. 1.

 

ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਟੀਕ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸੀਤਲ ਜਲੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਰਸੁ ਝੀਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ Merai man har har rām nām ras tīk.   Gurmukẖ nām sīṯal jal pā▫i▫ā har har nām pī▫ā ras jẖīk. ||1|| rahā▫o.

 

(Ras-u) the elixir of (Har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating (naam-u) virtues and commands of (raam) the Almighty (tteek = settled) abide in (meyrai) my (man-i) mind.

(Gurmukh-i) the guru’s teachings (paaiaa =put) has given (seetal) the cool (jal-u) water of Naam/awareness of Divine virtues and commands; and I (peeaa) drink the Naam (ras-u) elixir (jheek) with one long draught, i.e. steadfastly lead life by, (har-i har-i) the purifying and rejuvenating Naam – keeping away from transgressions. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਨੀ ਤਿਨਾ ਮਸਤਕਿ ਊਜਲ ਟੀਕ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਸੋਭਾ ਸਭ ਜਗ ਊਪਰਿ ਜਿਉ ਵਿਚਿ ਉਡਵਾ ਸਸਿ ਕੀਕ ॥੨॥

Jin har hirḏai parīṯ lagānī ṯinā masṯak ūjal tīk. Har jan sobẖā sabẖ jag ūpar ji▫o vicẖ udvā sas kīk. ||2||

 

Those in (jin) who (lagaani) are imbued with (preet-i) love/yearning for (har-i) the Almighty (hirdai) in their minds – they overcome vices; they are marked on (tinaa) their (mask-i) foreheads with (tteek = frontal mark) a sign of (oojal = clean) being free of vices.

(Sobha) glory of (jan) devotees of (har-i) the Almighty is (oopar-i) over (sabh) the whole (jag) world, like God has (keek) made (sas-i) the moon amongst (uddva) the stars. 2.

 

ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਵਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭਿ ਕਾਰਜ ਫੀਕ ॥ ਜੈਸੇ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੈ ਦੇਹ ਮਾਨੁਖ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਕਟੇ ਨਕ ਕੀਕ ॥੩॥

Jin har hirḏai nām na vasi▫o ṯin sabẖ kāraj fīk.  Jaise sīgār karai ḏeh mānukẖ nām binā nakte nak kīk. ||3||

 

Those in (jin) whose (hirdai) mind Naam is not (vasio = abide) remembered, (sabh-i) all (tin) their (kaaraj) actions are (pheek = insipid) fruitless. 

(Jaisey) like one who with (nakttey) shorn nose on (tinaa) their (mask-i) foreheads (karai) does (seegaar-u) makeup, (deyh) body does not become attractive, similarly (maanukh) a person (binaa) without practice of Naam is (keek) made, i.e. (nakttey nak = of cut nose) ignominy in Divine court. 3.

 

ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਸਭ ਵਰਤੈ ਸਭ ਮਹਿ ਈਕ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਘਰੀ ਮੀਕ ॥੪॥੩॥

Gẖat gẖat rama▫ī▫ā ramaṯ rām rā▫e sabẖ varṯai sabẖ mėh īk. Jan Nānak ka▫o har kirpā ḏẖārī gur bacẖan ḏẖi▫ā▫i▫o gẖarī mīk. ||4||3||

 

(Ramaeeaa) the all-pervasive (raaey = king) Sovereign (raam) Almighty (ramat) is present (ghatt-i ghatt-i) = in every being; (Eek = one) the same One Almighty (vartai) is present (mah-i) in (sabh) all.

(Har-i) the Almighty has (dhaari) bestowed (kirpa) kindness (kau) to (jan) humble fourth Nanak – the seeker and he (dhiaao) pays attention to comply with (bachan) words/instructions of (gur) the guru to live by commands of the Almighty (meek = one) every (ghari) moment. 4. 3.

 

———————————————–

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਅਗਮ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹਮ ਕਹੇ ॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਓ ਸਭਿ ਕਿਲਬਿਖ ਪਾਪ ਲਹੇ ॥੧॥

Parbẖāṯī mėhlā 4.   Agam ḏa▫i▫āl kirpā parabẖ ḏẖārī mukẖ har har nām ham kahe. Paṯiṯ pāvan har nām ḏẖi▫ā▫i▫o sabẖ kilbikẖ pāp lahe. ||1||

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati. (Agam) the incomprehensible and (daiaal) compassionate (prabh-i) Almighty (dhaari) showed (kripa) kindness to motivate (ham) me (kahey = say) to remember (mukh-i) with the mouth and practice (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating (naam-u) Naam/Divine virtues and commands.

Naam of (har-i) the Almighty (paavan) purifies (patit) those fallen to vices; (sabh-i) all (kilbikh paap) transgressions (lahey) are removed/given up of those who (dhiaaio) pay attention/practice Naam. 1.

 

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਵਿ ਰਹੇ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਗਾਇਓ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jap man rām nām rav rahe.   Ḏīn ḏa▫i▫āl ḏukẖ bẖanjan gā▫i▫o gurmaṯ nām paḏārath lahe. ||1|| rahā▫o.

 

(Man = mind) o human being, (jap-i) keep in mind and obey Naam/commands/cosmic laws of (raam) the Almighty which (ravi rahey) are present/applicable everywhere.

One who (lahey) obtains (padarath-u = substance) awareness of Naam (gurmat-i) with the guru’s guidance, (gaaio = sings) invokes the Almighty, who is (daiaal-u) kind to (deen) the hapless and (bhanjan) destroys (dukh) pain/suffering. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਨਗਰਿ ਹਰਿ ਬਸਿਓ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਹੇ ॥ ਸਰੀਰਿ ਸਰੋਵਰਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਘਰਿ ਮੰਦਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਹੇ ॥੨॥

Kā▫i▫ā nagar nagar har basi▫o maṯ gurmaṯ har har sahe.  Sarīr sarovar nām har pargati▫o gẖar manḏar har parabẖ lahe. ||2||

 

(Har-i) the Almighty (basio) dwells (Nagar-i nagar-i = in all towns) in all (kaaiaa) of bodies; one finds (har-i har-i) the Almighty (sahaey = king) Master within (mat-i) withb understanding (gurmat-i) the guru’s guidance.

When (sareer-i) the body/mind is cleansed by bathing (sarovar-i) in the pool of Naam, i.e. and drives out other ideas, then (har-i) the Almighty (pragattio = manifests) shows up and one (lahey) finds (har-i) the Almighty (prabh-u) Master (ghar-i mandar-i) in the house, i.e. within. 2.

 

ਜੋ ਨਰ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਉਦਿਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮੁਹੇ ॥ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਭਿ ਬਸੈ ਬਾਸੁ ਬਸਨਾ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ॥੩॥

Jo nar bẖaram bẖaram uḏi▫āne ṯe sākaṯ mūṛ muhe. Ji▫o marig nābẖ basai bās basnā bẖaram bẖarmi▫o jẖār gahe. ||3||

 

Those (nar) persons who (bharam-i) are deluded – ignore Naam –, they (bharam-i) wander directionless like one lost (uduaaney) in a jungle; (tey) those (saakat = worshippers of Shakti) seekers of material benefits are (moor) foolish; they are (muhey) are robbed of the opportunity provided by human birth to unite with the Almighty.

They are (jio) like (mrig) the deer who (bhram-i) in delusion (bhramio) is misled (gahey = holds) to put its head in (jhaar) bushes searching for (basna) the source of fragrance (baas-u = fragrance) Kastoori/musk (basai = abides) is located (naabh-i) in its navel. (The third Guru says elsewhere “ghar hi mah amrit bharpoor hai, manmukhaa saad na paaiaa; jio kastoori mirag na jaanai bhramda bharam-i bhulaaiaa. M: 3, p 644. Naam is present inhome/mind by self-willed persons do not gat the taste/awareness of it; like the deer does not know Musk being present on its body. Also, Vin-u kaaiaa j-i hor thai dhan khojdey sey moorr beytaaley; sey ujharr-i bharam-i bhavaaeeah-i jio jhaarr mirag-u bhaaley. 15. M: 4, p 309. Those who search the wealth of Naam of God elsewhere than the body, those foolish persons are out of step with the beat – directionless; they are lost and wander like the deer searches the bushed for musk which is on its body).

 

ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਬੋਧਿ ਪ੍ਰਭ ਮਤਿ ਦੇਵਹੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਲਹੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਸਿਰਿ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਰਵਿ ਰਹੇ ॥੪॥੪॥

Ŧum vad agam agāḏẖ boḏẖ parabẖ maṯ ḏevhu har parabẖ lahe.  Jan Nānak ka▫o gur hāth sir ḏẖari▫o har rām

nām rav rahe. ||4||4||

 

O Almighty (tum) You are (vadd) the highest, (agam) beyond reach/comprehension and (bodh-i) knowledge about Your virtues and powers and (agaadh = bottomless) unfathomable; when You (prabh) the Almighty (deyvhu) impart (mat-i) understanding then one (lahey) finds You (har-i) the Almighty (prabh) Master.

(Gur-i) the guru (dhario) placed his (haath-u) hand (sir-i) on head (kau) of (jan) humble fourth Nanak – the seeker – , i.e. blessed with his guidance, I (rav-i rahey) remain absorbed in, i.e. live by, (naam-i) Naam of (raam) the all-pervasive (har-i) Almighty. 4. 4.

 

———————————————

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨਿ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਡਫਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀਅਰੈ ਹਰਿ ਧਾਰੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕ੍ਰਿਪਫਾ ॥੧॥

Parbẖāṯī mėhlā 4.   Man lāgī parīṯ rām nām har har japi▫o har parabẖ vadfā. Saṯgur bacẖan sukẖāne hī▫arai har ḏẖārī har parabẖ kirpfā. ||1||

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati. One whose (man-i) mind (laagi) develops (preet-i) love for (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/virtues and commands of (raam) the Almighty, s/he (japio) remembers/obeys (har-i) the Almighty (prabh) Master, (vaddfa) the highest authority.

This happens when (bachan = words) teachings of (satigur-u) the true guru to obey (har-i) the Almighty (sukhaaney) are comforting/agreeable to (heearai) the mind; the guru is found when (har-i prabh) the Almighty Master (dhaari) bestows kindness – to lead to the guru. 1,

 

ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰਿ ਨਿਮਖਫਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਾਨੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਮਨਿ ਤਨਿ ਬਸਫਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Mere man bẖaj rām nām har nimkẖafā.   Har har ḏān ḏī▫o gur pūrai har nāmā man ṯan basfā. ||1|| rahā▫o.

 

O (meyrey) my mind, (bhaj-u) remember and obey Naam/virtues and commands of (raam) the Almighty (har-i) every (nimakhfa) moment, – in thought word and deed.

(Poorai) the perfect (gur-i) guru (deeo = gave, daan-u = alms) imparted awareness, (har-i) the purifying and (har-i) rejuvenating (naama) Naam of (har-i) the Almighty (basfa/basai) abides in my (man-i) mind and (tan-i) body, i.e. I remain conscious of Naam in every thought and deed. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਕਾਇਆ ਨਗਰਿ ਵਸਿਓ ਘਰਿ ਮੰਦਰਿ ਜਪਿ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਪਫਾ ॥ ਹਲਤਿ ਪਲਤਿ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰਫਾ ॥੨॥ Kā▫i▫ā nagar vasi▫o gẖar manḏar jap sobẖā gurmukẖ karpafā. Halaṯ palaṯ jan bẖa▫e suhele mukẖ ūjal gurmukẖ ṯarfā. ||2||

 

The Almighty (vasio) abides (ghar-i mandar-i) in house/mind (kaaiaa) in the body (nagar-i) town, i.e. Naam is present within, we should (jap-i) remember and (karpfa = do, sobha = praise) acknowledge and obey Naam (gurmukh-i) guided by the guru.

Those (jan = servants) seekers who live by Naam, are (suheley) comfortable/at peace (halat-i) here and (palat-i) in the hereafter; their (mukh) faces are (oojal) clean, i.e. they are freed of vices, (gurmukh-i) with the guru’s guidance and (tarfa = swim) get across the world-ocean to unite with the Almighty. 2.

 

ਅਨਭਉ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਨਿਮਖਫਾ ॥ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਕੇ ਦੋਖ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ਕੀਏ ਇਕ ਪਲਫਾ ॥੩॥

Anbẖa▫o har har har liv lāgī har ur ḏẖāri▫o gur nimkẖafā.  Kot kot ke ḏokẖ sabẖ jan ke har ḏūr kī▫e ik palfā. ||3||

 

The seeker (anbhau = perceives) is conscious of God and his/her (liv) attention (laagi) is fixed on (har-i = God – thrice) God in thought word and deed; s/he (dhaario) keeps (har-i) the Almighty in (ur) mind guided (gur-i) the guru (nimakhfa) every moment.

(Sabh) all (kott-i kott-i) crores (key) of (dokh) faults of (jan = servant) one who obeys the Almighty are (keeay = made, door-i = far) removed in (ik) one (palfa) moment, i.e. as soon as one starts living by Naam. 3.

 

ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਿਓ ਜਨ ਤੇ ਮੁਖਫਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪੁ ਧਰਿਓ ਹਰਿ ਜਨ  ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਇਕਫਾ ॥੪॥੫॥

Ŧumre jan ṯum hī ṯe jāne parabẖ jāni▫o jan ṯe mukẖfā.  Har har āp ḏẖari▫o har jan mėh jan Nānak har parabẖ ikfā. ||4||5||

 

O Almighty, (tumrey) Your (jan) devotees are (jaaney) known (tey = from) because of (tum) You (hi) alone; and people (jaanio) know (prabh) God (tey) from (mukhfa = mouth) the face/words and conduct of (jan) the devotees. (Bhagat Ravidas says: Prabh tey jan jaaneejai, jan tey suaami. P 93. The devotee is known from the Almighty, and the Almighty is known from the devotee).

(Har-i har-i) the Almighty has (dhario) enshrined (aap-u) the Self (mah-i) in (har-i jan) the devotee; (jan) the devotee and (har-i pabh-u) Almighty Master are (ikfa) one, says fourth Nanak. 4. 5.

 

Page 1337

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਮ ਮੁਏ ਜੀਵੇ ਹਰਿ ਜਪਿਭਾ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਬਿਖੁ ਡੁਬਦੇ ਬਾਹ ਦੇਇ ਕਢਿਭਾ ॥੧॥

Parbẖāṯī mėhlā 4.   Gur saṯgur nām ḏariṛ▫ā▫i▫o har har ham mu▫e jīve har japibẖā. Ḏẖan ḏẖan gurū gur saṯgur pūrā bikẖ dubḏe bāh ḏe▫e kadẖibẖā. ||1||

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati. (Gur) the great (satigur-i) true guru (drirraaio) created firm commitment to (har-i = takes away vices) the purifying (har-i = makes green) rejuvenating Naam/Divine virtues and commands; I (jeevey) was revived from (muey) dead, i.e. had fallen to vices but have now been freed, (japibha) keeping in mind (har-i) the Almighty.

(Dhan-u dhan-u) glory to (gur) the great (pooraa = perfect, satigur-u = true guru) the Almighty guru, who (dey-i) gave (baan) the arm and (kaddhibha) took out me (ddubdey) drowning/fallen to (bikh-u = poison) vices, i.e. the Almighty motivated me from within to overcome vices. 1.

 

ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅਰਧਾਂਭਾ ॥ ਉਪਜੰਪਿ ਉਪਾਇ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jap man rām nām arḏẖāʼnbẖā.   Upjamp upā▫e na pā▫ī▫ai kaṯhū gur pūrai har parabẖ lābẖā. ||1|| rahā▫o.

 

O (man = mind) human being, (jap-i) remember and obey Naam of (raam) the Almighty; it (ardhaambha) needs to be remembered. (Har-i) the Almighty (prabh-u) Master is (laabha) found through obeying Naam as made aware by (poorai) the perfect (gur-i) guru; God is not (paaeeai) found by (upjamp-i) by any other (upaaey) method. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਸੁ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਰਸੁ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸਭਾ ॥ ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨੁ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰਿ ਹਰਿਭਾ ॥੨॥

Rām nām ras rām rasā▫iṇ ras pī▫ā gurmaṯ rasbẖā.  Loh manūr kancẖan mil sangaṯ har ur ḏẖāri▫o gur haribẖā. ||2||

 

(Ras-u) the elixir of (raam) Divine (naam-u) Naam of (raam) the Almighty is (rasaain-u = home of elixir) most sublime (ras-u = elixir) prescription/medicine; this (ras-u) elixir is (rasbha) relished when (peeaa = drunk) taken/practiced (gurmat-i) with the guru’s guidance.

Like (manor) waste (loh) iron becomes (kanchan-u) gold (mil-i = meeting) on touching Paaras, similarly one who joins (sangat-i = company) the holy congregation (dhaario) keeps Naam of (har-i) the Almighty in (ur) mind – and is purified of vices – s/he finds (haribha) the Almighty guided (gur-i) by the guru. 2.

 

ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਨਿਤ ਲੋਭਿ ਲੁਭਾਨੇ ਪੁਤ ਕਲਤ ਮੋਹਿ ਲੁਭਿਭਾ ॥ ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਭਰ ਭਰਭਾ ॥੩॥

Ha▫umai bikẖi▫ā niṯ lobẖ lubẖāne puṯ kalaṯ mohi lubẖibẖā. Ŧin pag sanṯ na seve kabhū ṯe manmukẖ bẖūmbẖar bẖarbẖā. ||3||

 

The human beings are (nit) ever (lubhaaney = engrossed) caught in (bikhiaa) the vices of (haumai) ego (lobh-i) in greed and (lubhibha) engrossed with (put = sons) children and (kalat) spouse.

They never (seyvey = serve, pag = feet) obey instructions of (sant) the saint guru; (tey) such (manmukh) self-willed persons are (bharbha) smeared with (bhombhar) hot ash, i.e. remain restless. 3.

 

ਤੁਮਰੇ ਗੁਨ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੁ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰਿ ਤੁਮ ਸਰਨਭਾ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਸੁਆਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਤੁਮਨਭਾ ॥੪॥੬॥ ਛਕਾ ੧ ॥

Ŧumre gun ṯum hī parabẖ jānhu ham pare hār ṯum sarnabẖā.  Ji▫o jānhu ṯi▫o rākẖo su▫āmī jan Nānak ḏās ṯumnabẖā. ||4||6|| Cẖẖakā 1.

 

O (prab) Almighty, (tum hi) You alone (jaanhu) know the extent of (tumrey) Your (gun) virtues and powers; (ham) I (haar-i = defeated) have given up evaluating You and (parey) placed myself in (tum) your (saranbha/saran = sanctuary) care and obedience.

Please (raakhahu) keep us (tio) that way (jio) as You (jaanhu) consider fit, O (suaami) Master; (jan) humble fourth Nanak is (tumnabhaa) Your (daas-u) servant/devotee. 4. 6.

(Chhakaa 1) this completes one set of six Shabads.

 

——————————————–

 

ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਮਹਲਾ ੪       ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Parbẖāṯī bibẖās paṛ▫ṯāl mėhlā 4   Ik▫oaʼnkār saṯgur parsāḏ.

 

Composition of the fourth Guru in raga Prabhaati (parrtaal) with variation of rhythm, (bibhaas) to be sung at dawn.  Invoking the One all-pervasive Creator who may be known with the true guru’s grace. 

 

ਜਪਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨ ॥ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ ॥ ਜਿਨਿ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰਿ ਪਰਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Jap man har har nām niḏẖān.   Har ḏargėh pāvahi mān.  Jin japi▫ā ṯe pār parān. ||1|| rahā▫o.

 

O (man = mind) human being, awareness of Naam is (nidhaan) a treasure; (jap-i) remember and live by (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/Divine virtues and commands. And you will (paavah-i) receive (maan) respect (dargah) in Divine court. (Jin-i) those who (japiaa) remember and obey Naam (paraan = are put) land (paar-i) on the far shore of the world-ocean, i.e. they overcome vices and unite with God. 1.

(Rahaau) dwell on this and contemplate.

 

ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸੁਨਿ ਮਨ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਅਠਸਠਿ ਮਜਾਨੁ ॥ ਸੁਨਿ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥

Sun man har har nām kar ḏẖi▫ān. Sun man har kīraṯ aṯẖsaṯẖ majān.   Sun man gurmukẖ pāvahi mān. ||1||

 

O (man = mind) human being, (sun-i) listen to (har-i = dispels vices) the purifying and (har-i = makes green) rejuvenating Naam/Divine virtues and commands (kar-i) with (dhiaan-u) attention – and practice them.

(Sun-i) listening to and emulating (keerat-i = praise) virtues of (har-i) the Almighty purifies the mind, and obviates the need to take (majaan-u = dip) baths at (attsatth-i) sixty-eight places of pilgrimage, o (man) human being.

One who listens and practices Naam (gurmukh-i) guided by the guru (paavah-i) receives (maan-u) respect here and in the hereafter. 1.

 

ਜਪਿ ਮਨ ਪਰਮੇਸੁਰੁ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ॥ ਮਿਲੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਵਾਨ ॥੨॥੧॥੭॥

Jap man parmesur parḏẖān.   Kẖin kẖovai pāp kotān.  Mil Nānak har bẖagvān. ||2||1||7||

 

O (man) human being, (jap-i) remember and obey Naam of (parmeysur-u) the Supreme Master, (pardhaan-u = head) the highest authority. This (khovai = loses) destroys one’s (kottaan = crores) countless (paap) transgressions/faults and one (mil-u) meets/finds (har-i) the Almighty, says fourth Nanak. 2. 1. 7.

 

Leave a Reply


Search


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/sangat/public_html/wp-content/plugins/gantry/core/gantrygzipper.class.php on line 145